Lectoraat Arbeidsdeskundigheid ondersteunt werkgevers

Het Lectoraat Arbeidsdeskundigheid heeft een sterke focus op het ondersteunen van werkgevers en wat dit betekent voor de kennis en kunde van arbeidsdeskundigen. Shirley Oomens, bijzonder lector aan de HAN, zet in op het faciliteren van een bredere benutting van arbeidsdeskundige expertise.

twee vrouwen in gesprek

Zet arbeidsdeskundige ook in voor preventie

Volgens bijzonder lector Shirley Oomens moet iedereen zonder drempel naar de arbeidsdeskundige kunnen gaan om zijn of haar loopbaan tegen het licht te houden als je vastloopt, of gewoon om het huidige werk te bespreken.

"Zo laat je menselijk kapitaal niet verloren gaan. Ik gun iedereen een mooie plek op de arbeidsmarkt, omdat ik weet hoe belangrijk dat is voor mensen. Dat er zoveel mensen momenteel lijden onder enorme werkdruk of psychische problemen is echt zorgwekkend. Deze mensen hebben ondersteuning nodig van goed opgeleide professionals die evidence based werken."

Bron: ADvisie, oktober 2019

Herziening vaste contracten en flexibele constructies?

In het interview in Science Guide is Shirley Oomens aan het woord over het rapport van de commissie Borstlap. Volgens de commissie moet het hele systeem van sociale zekerheid worden herzien zodat vaste contracten minder vast worden en flexibele constructies minder felxibel. Wat betekenen de voorgestelde maatregelen volgens Oomens voor de instellingen in het hoger onderwijs als werkgever?

Bron: Science Guide, januari 2020