Welke bovenleidinginfrastructuur is nodig om Trolley 2.0 voertuigen in te zetten?

De provincie Gelderland stelde bij het Lectoraat HAN Automotive Research en Beekman Bildung de volgende vraag: 'Welke bovenleidinginfrastructuur is nodig om Trolley 2.0 voertuigen in te zetten op de Rijnlijn-route, tegen welke infrastructuurkosten?' Inmiddels zijn de resultaten van de studie bekend.

556743 Solaris Trolley

Trollino

Concessiehouder Connexxion heeft Solaris Trollino 18 meter gelede bussen in de vloot opgenomen. De parameters van deze Trollino’s gelden als input voor de benodigde bovenleiding.

Er hoeft daarom alleen te worden gekeken naar de infrastructurele component. Onder de infrastructurele voorzieningen vallen enkel reguliere bovenleidingtrajecten als aanvulling op de bestaande of geplande trajecten inclusief de benodigde stroomvoorzieningen. Dat kan doordat de stroom van de bovenleiding tijdens het rijden wordt opgeslagen in een accu in de bus.

In deze studie is niet gekeken naar “stilstaand laden” op de route. Dit zou extra tijd en aanpassing van de bussen vereisen.

Uitbreiding Rijnlijn

Naast het voorziene traject tussen station Ede-Wageningen en Arnhem CS, is in dit onderzoek ook het traject tussen Arnhem CS en de HAN in de Arnhemse buurt Elsweide meegenomen. Voor dit oostelijke deel van de route zijn 3 routevarianten vergeleken alle 3 met bestaande bovenleiding aanwezig.

Aanvullend op de infrastructurele benodigdheden om de voertuigen in te zetten op de Rijnlijn, is een inschatting gemaakt van de additioneel benodigde bovenleiding.

Kosten per sectie bovenleiding

Om de inzet van Trolley 2.0 te realiseren is in totaal is tussen de circa 2,5 en 8 kilometer extra bovenleiding nodig (aanvullend op de bestaande bovenleiding). Dit is verdeeld over beide westelijke delen van de Rijnlijn (Arnhem – Wageningen & Wageningen – Ede).

Voor Trolley 2.0 op alleen het westelijke deel van de route (tussen station Ede-Wageningen en Arnhem Centraal Station) is minimaal 5 km additionele bovenleiding nodig.

Hoewel de kosten per sectie bovenleiding naar verwachting niet significant zullen verschillen, dient opgemerkt te worden dat verder ontwerp en een meer gedetailleerde kosteninschatting van de te realiseren bovenleiding per sectie gemaakt dient te worden om een beter beeld te krijgen bij de exacte kosten en de onzekerheidsmarge van de kosten te verlagen.

Beoogd traject trolley Rijnlijn in kaart gebracht
Beoogd traject trolley Rijnlijn in kaart gebracht (klik op de afbeelding om het gehele traject te kunnen zien)
Bekijk volledige infographic

Contact opnemen?

Voor vragen of meer informatie kun je een mail sturen aan HAN-onderzoeker Abhisheksingh Tomar via: Abhisheksingh.Tomar@han.nl

Bron en beelden: Nieuwsbrief HAN Automotive Research, september 2023