Studenten Leraar Aardrijkskunde en Engels: "gelijke kansen voor iedereen"

Veel mensen zijn het erover eens: iedereen heeft recht op gelijke kansen. Maar zijn er nu meer kansen dan vroeger, of andersom? En wat verstaan we onder ‘gelijke kansen’? Rens Gervers, student Leraar Aardrijkskunde en Sarah Heijnen, student Leraar Engels, geven hun mening.

header man en vrouw diversiteit

Geen onderscheid tussen arm of rijk

Sarah Heijnen, 19 jaar, zit nu in het 2e jaar van de lerarenopleiding Engels aan de HAN en zit in het bestuur van studievereniging Lingua Franca. Wat je definieert als ‘gelijke kansen’ is per persoon verschillend. Sarah geeft haar mening over het onderwerp: “Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijk behandeld wordt. Ik vind dat er geen onderscheid zou moeten zijn tussen arme en rijke mensen. Iedereen verdient dezelfde kansen”. Sarah ziet dit onderscheid vooral in banen en opleidingen. Mensen die meer te besteden hebben, hebben volgens haar eerder kans om te studeren en zo meer kans op een baan. “Het is belangrijk dat er geen onderscheid gemaakt wordt in afkomst of financiële status”, vindt Sarah. 

portretfoto student lerarenopleiding Engels Sarah Heijnen

Gelijke kansen versus gelijke uitkomsten

Rens Gervers, 27 jaar, zit in het 2e jaar van de opleiding Leraar Aardrijkskunde en houdt van reizen. “Nederland probeert zich te profileren als kennisland. Dat kan alleen als je ook daadwerkelijk kennis voor iedereen toegankelijk maakt.”, vindt Rens. Volgens hem betekent kansengelijkheid dat er gefocust wordt op gelijke kansen, maar niet op gelijke uitkomsten. “Op scholen heb je kinderen met een migratieachtergrond. Moet je die anders behandelen omdat hun Nederlands niet sterk genoeg is? Dan is er sprake van een ongelijke behandeling en ongelijke kansen. Je wilt ieder mens dezelfde kansen bieden.”, zegt Rens. 

portretfoto student lerarenopleiding Aardrijkskunde Rens Gervers

Als iets volledig non-profit zou moeten zijn, dan is het wel het onderwijs. Het voordeel voor iedereen is dat je dan goed opgeleide mensen hebt.

Ongelijkheid in de maatschappij

We zien op verschillende plekken ongelijkheid terug in de maatschappij, maar hoe wordt deze ongelijkheid gecreëerd?  “Kansenongelijkheid wordt vooral veroorzaakt door geld en status.”, vindt Sarah. Rens geeft ook zijn mening: “Ik denk dat het heel erg in hokjes denken leidt tot ongelijkheid. Als mensen zich gaan focussen op dat ze een bepaalde groep mensen anders moeten behandelen, geef je al geen gelijke behandeling. Het heel krampachtig proberen om iedereen een persoonlijke behandeling te geven, leidt dus juist tot heel veel ongelijkheid.” 

Jongeren zijn de toekomst, maar het volgen van een opleiding is duur. Betalen voor educatie en zorg vind ik onterecht omdat het levensbehoeftes zijn.

Meer weten?