Spel helpt leraren sturen in het onderwijs

Je bent (beginnend) leraar en wilt het anders doen. Maar hoe verander je de onderwijspraktijk? Daar heb je stuurkracht voor nodig. Het Super Agent kaartspel helpt jou en je collega’s actief en doelgericht op weg.

515495 Super agent spel. Kennislab. Kennisfestival

Als je onderwijs anders wilt invullen, moet je een plek aan het roer (leren) innemen. Maar die stuurkracht komt niet vanzelf, weet Helma Oolbekkink-Marchand, lector bij de HAN Academie Educatie: “Het is een hele stap om pro-actief en bewust de regie te pakken. Om (net) buiten de gebaande paden te stappen. Om zelf na te denken over hoe je onderwijs ‘anders’ vorm kunt geven. Leraren worstelen daar nogal eens mee, zeker de starters.”  

Van theorie naar praktijk

Wat niet vanzelf komt, moet je ontwikkelen. Maar hoe versterk je de stuurkracht van leraren het beste? Hoe doe je dat heel praktisch en binnen hun eigen context? Sprong Voorwaarts, een netwerk voor en door onderwijsprofessionals, ging met die vraag aan de slag. Dat gebeurde binnen het speciaal daarvoor ingerichte kennislab rondom stuurkracht. De HAN nam daaraan deel, net als een aantal andere hogescholen en scholen binnen het po en vo. De opbrengst, naast theoretische kennis: Super Agent.  

Super Agent in het kort

Super Agent werkt met 3 verschillende sets met kaarten, vertelt HAN-onderzoeker Kyle van den Langenberg. “Op de eerste set staan 5 superhelden: Maria Montessori, Nelson Mandela, Oprah Winfrey, Leonardo da Vinci en Socrates. Met daarbij een korte toelichting op hun kracht - respectievelijk leermeester, verbinder, ondernemer, kenniswerker en reflector. Precies de kwaliteiten die nodig zijn voor stuurkracht.” Bij ieder van die superhelden horen 12 spelkaarten. Daarop staan tips: concrete acties waarmee je gericht stuurkracht ontwikkelt. Tot slot zijn er 4 hulpkaarten. Die helpen om de gekozen actie(s) efficiënt te organiseren, realiseren en evalueren.  

343412 Portret, onderzoek

Superheld

Binnen de HAN werkte een groep startende HAN-docenten, allemaal zij-instromers, met Super Agent. Ze kozen ieder een superheld én een bijbehorende actie om in de praktijk uit te voeren. We pikken er één deelneemster uit. Zij koos voor superheld Oprah Winfrey, die als ondernemer gecalculeerd risico durft te nemen. De deelneemster zelf speelt juist graag op safe en wilde echt uit haar comfortzone stappen. Ze pakte daarom de spelkaart met de tip om eenmalig onvoorbereid een les te geven. Een paar dagen later voerde ze de actie in de praktijk uit, overigens naast een collega die wél voorbereid was. In de reflectieronde vertelt ze de andere deelnemers wat er gebeurde: er ontstond wat chaos, zoals ze verwachtte. Maar tegelijkertijd: ze sloeg zich er wél doorheen.  

Kaarten met 1, 2 of 3 sterren

Kyle: “Daar kun je dan samen weer op voortborduren, bijvoorbeeld: zou je het een volgende keer anders doen? En wat heb je geleerd over jezelf na het uitvoeren van deze actie? De spelkaarten hebben trouwens verschillende moeilijkheidsgraden, dus je hoeft jezelf zeker niet meteen helemaal in het diepe te gooien. Maak bijvoorbeeld gewoon eens een lunchwandeling met een collega - een goede manier om je kwaliteit als verbinder uit te bouwen. Wie weet kun je tijdens dat ommetje al praten over verbeterkansen in het onderwijs. Of je doet dat later, als je de band eerst nog wat verder wilt verdiepen.”  

Wat levert Super Agent op?

Super Agent helpt je nadenken over wat je ‘anders’ kunt doen. Om daar vervolgens passende acties bij te kiezen en die te concretiseren - dat gaat dan over het wat, waarom, met wie, waar, wanneer en hoe? En om na afloop te reflecteren op de opgedane ervaring én op het resultaat, zowel professioneel als persoonlijk. Helma: “Super Agent helpt vooral ook om na je actie(s) te reflecteren op je stuurkracht en je eigen rol als docent, binnen de context waarin je handelt.” 

363951 Helma Oolbekkink portret

Super Agent sluit daarmee ook aan op de ambities van het HAN Koersplan, dat onder andere de professionele en persoonlijke identiteit van studenten wil bevorderen. Helma: “Super Agent kan daarnaast bijdragen aan flexibel opleiden. Die manier van studeren betekent dat je zelf (mede) vormgeeft aan je leerproces. En ook daar heb je stuurkracht voor nodig: precies wat Super Agent je helpt ontwikkelen.”  

Super Agent helpt vooral ook om na je actie(s) te reflecteren op je stuurkracht en je eigen rol als docent, binnen de context waarin je handelt.”

Uitdagend en leerzaam, van start tot finish

De reflectieronde zorgde in de groep met zij-instromende HAN-docenten voor waardevolle gesprekken. Kyle: “Dat is helemaal in lijn met de testrondes. Daar zagen we -van start tot finish- mooie, leerzame dialogen tussen mensen die de uitdaging aangingen om zelf en samen meer stuurkracht te ontwikkelen!” 

Download het spel

Heb je interesse in Super Agent? Je kunt het downloaden via de website van Sprong Voorwaarts.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Helma Oolbekkink (lector) of  Kyle van den Langenberg (onderzoeker).

516080 Superheld kaart uit het spel Super Agent. Maria Montessori