Onderzoek 'The Organized Digital Factory' (ODF) gaat van start

Met 6 partnerbedrijven (GOMA, Giesen Coffee Roasters, ERIKS, Faber Electronics, Variass en Verheij Metaal) gaat het HAN Lean QRM Centrum / HAN Lectoraat Lean/WCP Digital Twin systemen ontwikkelen voor het betrouwbaarder maken en verkorten van productie doorlooptijden.

234461 null
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Vervolgonderzoek The Digital Factory

In een eerder project (The Digital Factory) onderzochten we de basisprincipes van digital twin binnen het mkb-maakbedrijf. Hier hebben we geleerd wat het belang van juiste (real time) data is, en welke voordelen de techonologie van digital twin kan hebben en: wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

Digital Twin goed organiseren

We bleven ook met een aantal vragen achter die betrekking hadden op: hoe organiseer je dit nu? Het SIA (regieorgaan van de overheid die innovatie ondersteunt) vond dit een goede vraag. Het SIA subsidieert dit onderzoek over het goed organiseren van het ontwikkelen en werken met een digital twin.

En we dat organiseren slaat op twee onderdelen:

  • Hoe organiseer je de beslissingen over de productie bij het gebruik van een digital twin, want er verandert best veel na invoering van een real time beslissingsondersteunend systeem als een digital twin.
  • Maar ook, hoe organiseer je de data en dataverzameling? Het goed modeleren en organiseren van deze realtime data om de juiste informatie op te leveren en goede input voor beslissingen is ook een uitdaging.

Over het onderzoek Organized Digital Factory

In de Organized Digital Factory gaan we deze twee onderdelen in samenhang onderzoeken: de data en de organisatie. Beide onderdelen staan niet zichzelf maar zijn innig verbonden.

We doen die bij zes partnerbedrijven van het HAN Lean QRM Centrum. Deze mkb-bedrijven werken allemaal in een omgeving met een hoge variëteit aan producten in kleine volumes. Bij elk bedrijf beschouwen we een deel van de productie en daar ontwikkelen we een digital twin voor. In een paar onderzoekscycli kijken we naar de effecten op de productie, de organisatie van de productie, de benodigde input en verwerking van de data tot nuttige informatie. Welke beslissingen kunnen genomen worden? Wat is daarvoor nodig? Wie moet of kan dit doen? Hoe weten we of de informatie juist is? Zijn enkele vragen die we proberen te beantwoorden.

De context van zes verschillende mkb-maakbedrijven zorgt ervoor dat we verschillen én overeenkomsten kunnen ontdekken in de ontwikkeling en het gebruik van digital twins. Zowel best practices die min of meer algemeen geldend zijn, als specifieke ontwikkelingen die het werken met de technologie van digital twin mogelijk maakt.

371783 Vrouw met notitieboekje bij een hogedruk ketel. Open Avond. Bouwkunde. GGIT
Engineers op de werkvloer

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:
Gerlinde Oversluizen, docent-onderzoeker
E gerlinde.oversluizen@han.nl

Menno Herkes, docent-onderzoeker
E menno.herkes@han.nl