Implementatie CSRD: vele varianten mogelijk

De implementatie van de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) is een hot item voor veel bedrijven. De vraag naar advies is groot en dit geldt ook voor het aanbod! Hoe ziet dit aanbod er zoal uit? En waarin onderscheidt de HAN zich met haar aanbod? Een kort onderzoek vanuit het HAN-lectoraat Futureproof Control.

9831ed22-0cfc-11ee-af50-02565807075b Portretfoto van themaregisseur van het Centrum Meervoudige Waardecreatie Gerhard Schuil.

Gerhard Schuil is themaregisseur Integrated Thinking, Control and Reporting bij het HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie. Daarnaast is hij verbonden aan het HAN-lectoraat Futureproof Control.

Heeft niemand aandacht voor het mkb?

Gerhard deed eind 2022 een kort onderzoek naar de wijze waarop adviesbureaus en accountantskantoren de implementatie van de CSRD vertalen in een stappenplan dat door hun klanten gevolgd kan worden. Gerhard vergeleek de stappenplannen van 12 van deze aanbieders van hulp bij CSRD en bracht verschillen en overeenkomsten in kaart:

 • De stappenplannen implementatie CSRD varieerden van 3 tot 9 stappen
 • Er zijn aanzienlijke verschillen in nadruk op compliance of verduurzaming bedrijfsvoering
 • De ene organisatie legt de nadruk op ‘meten en sturen’, de andere juist op de ontwikkeling van strategie en beleid
 • Geen van de aanbieders van hulp bij CSRD had expliciet aandacht voor het mkb

Ontwikkeling ‘HAN-tools’ voor het mkb

Waarom dit onderzoek? Het HAN-lectoraat Futureproof Control werkt aan de ontwikkeling van handzame en praktische tools voor de implementatie van CSRD. Deze tools van de HAN zijn juist wél gericht op het mkb, op mkb-gerichte accountants- en advieskantoren. Bovendien moeten ze bruikbaar zijn in het onderwijs en verder onderzoek. In beeld te brengen hoe één en ander bij andere dienstverleners vorm krijgt, helpt hierbij.

Echte transitie

De benaderingswijze van het lectoraat is breed: het gaat in haar visie om de transitie naar een toekomstbestendige bedrijfsvoering, vanuit meervoudige waardecreatie en ingebed in de maatschappelijke transitie naar circulariteit en duurzaamheid.

 • Meer weten? Gerhard.Schuil@han.nl
 • Of e-mail het Centrum Meervoudige Waardecreatie: cmw@han.nl
Expertisecentrum
 

Centrum Meervoudige Waardecreatie

Meervoudige waardecreatie is een organisatiestrategie, waarin een organisatie met haar activiteiten niet uitsluitend financieel-economische waarde creëert, maar ook expliciet aanstuurt op de realisatie van sociaal-maatschappelijke en ecologische waarde. In de praktijk leidt een dergelijke strategie tot een ‘triple win’: winst voor de aandeelhouders, winst voor de andere stakeholders en winst voor het natuurlijk ecosysteem. Een strategie van meervoudige waardecreatie draagt bovendien bij aan de toekomstbestendigheid van een organisatie en de samenleving.

186302 centrum meervoudige waardecreatie, compilatie van stockbeelden 2020

Het meervoudig waardedenken is de inhoudelijke drijver van het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW). Bij meervoudig waardedenken kunnen 6 waardesoorten onderscheiden worden:

 • Financiële waarde
 • Natuurlijke waarde
 • Sociaal relationele waarde
 • Intellectuele waarde
 • Menselijke waarde
 • Materiële waarde

Een balans in deze 6 waardesoorten zorgt voor toekomstbestendigheid.

Als CMW doen we praktijkgericht onderzoek en bieden we onderwijstrajecten aan voor studenten én professionals. Hierbij werken we altijd samen met partners uit ons netwerk. Meer weten over de mogelijkheden? Bekijk de website of neem contact met ons op: cmw@han.nl / 026-369 10 05.

En: volg ons op LinkedIn om op de hoogte te blijven van nieuwe activiteiten, events en kennis!