HAN Lean QRM centrum en Nedstack Fuel Cell Technology gaan samenwerken aan continu verbeteren

Het HAN Lean QRM Centrum (HLQC) en Nedstack Fuel Cell Technology zijn met elkaar verbonden door meer dan de stad Arnhem. Zij delen een wederzijdse interesse in continu verbeteren en het opbouwen van betrouwbare, hoogwaardige productiesystemen waarin ook plaats is voor flexibilteit en creativiteit. Dit is de reden voor Nedstack en het HLQC om een partnerschap aan te gaan.

522267 Close-up van MPU van Nedstack

Ontwikkeling Fuel Cell Giga Factory

Voor Nedstack zijn betrouwbaarheid, flexibiliteit en creativiteit kernelementen bij de ontwikkeling van de Fuel Cell Giga Factory in Arnhem, mede gefinancierd door IPCEI (Important Project of Common European Interest). In dit unieke project wordt de grootste brandstofcelfabriek binnen de Europese Unie gerealiseerd in Arnhem. De nieuwe productielocatie krijgt in 2027 een productiecapaciteit van één gigawatt per jaar aan brandstofcelvermogen, en is daarmee meer dan 100 maal groter dan de huidige capaciteit.

Grote uitdagingen opschaling

Daarmee staat Nedstack voor een aantal grote uitdagingen onder andere rond bemensing, de opzet en een productielijn en ontwerp van de fabriek. Het HAN Lean QRM Centrum heeft veel ervaring met onderzoek en onderwijs op het gebied van Lean, QRM en continu verbeteren. Het HLQC is trots Nedstack te mogen helpen om binnen dit uitdagende traject op het juiste moment de juiste stappen te zetten.

Over HAN Lean QRM centrum

Het HAN Lean QRM Centrum is als kenniscentrum verbonden aan de HAN University of Applied Sciences in Arnhem. Met bedrijven en studenten voeren wij praktijkgericht onderzoek uit naar het continu verbeteren van bedrijfsprocessen door het toepassen van Lean, QRM en Smart technologie binnen productontwerp en manufacturing. Zo laten we onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten, en profiteren bedrijven en studenten steeds van de nieuwste kennis! Een specifiek aandachtsgebied hierbij is het leren en veranderen binnen organisaties. www.han.nl/lean

Over Nedstack Brandstofcel Technologie

Met bijna 25 jaar ontwikkeling en ervaring in brandstofcellen heeft Nedstack een leidende positie verworven in de markt voor bedrijfskritische hoogvermogen PEM-brandstofceltoepassingen. Wij hebben meer dan 500 systemen geïnstalleerd, waaronder 's werelds langst draaiende PEM Power Plant, 's werelds eerste PEM Power Plant van Megawatt formaat en 's werelds grootste PEM Power Plant.

De Fuel Cell Giga Factory gaat een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van emissies en het bereiken van de klimaatdoelstellingen op Nederlands en Europees niveau. Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Om deze klimaatdoelstelling te halen is dit IPCEI-project van groot maatschappelijk belang. Nedstack richt zich daarom op emissievrije oplossingen die kunnen worden toegepast in de industrie, scheepsvoortstuwing, off-grid toepassingen en de gebouwde omgeving.

Verder lezen

Meer lezen over de plannen voor de ontwikkeling van de grootste brandstofcellenfabriek van Europa?

Ben je benieuwd naar de samenwerking met de HAN op het gebied van waterstof?

  • Bekijk de terugblik van het H2 Event op 31 januari 2023