Opnieuw subsidie MANP en MPA

Vanwege grote behoefte aan verpleegkundig specialisten en physician assistants

Minister Kuipers wil de subsidiëring van de Master Advanced Nursing Practice (MANP) en de Master Physician Assistant (MPA) met vijf jaar verlengen. Voortzetting van de subsidie wordt naar verwachting begin maart door de Kamer goedgekeurd en zal tot 2028 gelden.

298302 Armoede in beeld. Kistje met geld

Subsidieregeling waarschijnlijk verlengd tot 2028

Voortzetting van de regeling acht Kuipers zeer wenselijk, zo geeft hij aan. Zo wil hij taakherschikking in de zorg ook de komende jaren verder stimuleren door middel van het opleiden van physician assistants en advanced nurse practitioners.

175093 animatie_verschil_MPA_MANP

Groeiende vraag naar VS en PA

Ook voorgaande jaren kregen instellingen subsidie voor professionals die via de MANP of de MPA tot verpleegkundig specialisten (VS) of physician assistants (PA) werden opgeleid. De behoefte aan deze professionals groeit nog steeds. Zo verwacht het Capaciteitsorgaan bij de physician assistant en de verpleegkundig specialist algemene gezondheidszorg een jaarlijkse groei van de vraag van respectievelijk 8,3% en 5,4%. Het capaciteitsorgaan adviseert het ministerie van VWS en OCW over de gewenste instroom in vervolgopleidingen zoals MANP en MPA.

Geïndexeerd

De subsidie die de zorgwerkgever vorig jaar per student per maand kreeg wordt geïndexeerd naar €1.964,-. Het bedrag is ter compensatie van de salariskosten en als vergoeding voor de begeleiding door de praktijkopleider. Hiermee financiert de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de buitenschoolse kosten. 

Lees meer

over de verlenging van de subsidieregeling


RXML parse error: Attribute 'src' cannot be empty
 | <cimg-url crop="275,0-850,575" filename="" format="jpeg" jpeg-quality="55" max-width="1040px" src="">
 | <set variable="var.cropped-url">
 | <if variable="var.width > 575">
 | <xsltransform preparse="yes" xsl="/lib/v3/helper/crop-all.xsl">
 | <if exists="">
 | <else>
 | <else>
 | <cache enable-protocol-cache="yes">

RXML parse error: Attribute 'src' cannot be empty
 | <cimg-url crop="275,0-850,575" filename="" format="jpeg" jpeg-quality="55" max-width="520px" src="">
 | <set variable="var.cropped-sm-url">
 | <if variable="var.width > 575">
 | <xsltransform preparse="yes" xsl="/lib/v3/helper/crop-all.xsl">
 | <if exists="">
 | <else>
 | <else>
 | <cache enable-protocol-cache="yes">

RXML parse error: Attribute 'src' cannot be empty
 | <cimg-url scale="2048,0" src="">
 | <set variable="var.scale">
 | <else>
 | <xsltransform preparse="yes" xsl="/lib/v3/helper/crop-all.xsl">
 | <if exists="">
 | <else>
 | <else>
 | <cache enable-protocol-cache="yes">

RXML parse error: Attribute 'src' cannot be empty
 | <cimg-url scale="1800,0" src="">
 | <set variable="var.scale">
 | <else>
 | <xsltransform preparse="yes" xsl="/lib/v3/helper/crop-all.xsl">
 | <if exists="">
 | <else>
 | <else>
 | <cache enable-protocol-cache="yes">

RXML parse error: Attribute 'src' cannot be empty
 | <cimg-url scale="1536,0" src="">
 | <set variable="var.scale">
 | <else>
 | <xsltransform preparse="yes" xsl="/lib/v3/helper/crop-all.xsl">
 | <if exists="">
 | <else>
 | <else>
 | <cache enable-protocol-cache="yes">

RXML parse error: Attribute 'src' cannot be empty
 | <cimg-url scale="1000,0" src="">
 | <set variable="var.scale">
 | <else>
 | <xsltransform preparse="yes" xsl="/lib/v3/helper/crop-all.xsl">
 | <if exists="">
 | <else>
 | <else>
 | <cache enable-protocol-cache="yes">

RXML parse error: Attribute 'src' cannot be empty
 | <cimg-url scale="750,0" src="">
 | <set variable="var.scale">
 | <else>
 | <xsltransform preparse="yes" xsl="/lib/v3/helper/crop-all.xsl">
 | <if exists="">
 | <else>
 | <else>
 | <cache enable-protocol-cache="yes">
Opnieuw subsidie MANP en MPA
draw-cta-title