Bijzondere diploma-uitreiking van 3 masterstudenten van de Academie Educatie

15 Februari was het zover: 3 afgestudeerde Masterstudenten kregen officieel hun diploma en daarmee de eerstegraads lesbevoegdheid. Een bijzondere prestatie en een blijk van doorzettingsvermogen van de in totaal 6 afgestudeerde Masterstudenten.

499131 Foto van drie afgestudeerde Masterstudenten uit de Academie Educatie met hun diploma's

Het behalen van een Masterdiploma na het voltooien van een bachelorstudie is allesbehalve standaard binnen het hbo. Toch hadden deze zes studenten de wil om door te studeren voor hun eerstegraads lesbevoegdheid en dus om een educatieve master af te ronden. Woensdag kwamen 3 van de afgestudeerden hun diploma ophalen: Dennis Abbenhuis, Georgette Annink en Jurjen van Manen. Dennis mocht zijn diploma in ontvangst nemen voor de Masteropleiding Leraar Engels, en Georgette en Jurjen voor de Masteropleiding Leraar Wiskunde. Naast deze 3 waren er nog 3 andere Masterstudenten afgestudeerd, van de Lerarenopleidingen Wiskunde, Algemene Economie en Nederlands, die niet aanwezig konden zijn bij de uitreiking.  

Coördinator van de Master Leraar Engels, Johan Graus, sprak Dennis toe en overhandigde hem zijn diploma: “Het is een eer voor mij om jou te mogen toespreken als nieuwe eerstegraads collega Engels. Je hebt niet alleen hard gewerkt om deze mijlpaal te bereiken, maar je hebt dit ook nog eens in een duaal traject gedaan, wat een bijzondere prestatie is.” Ook was Johan erg te spreken over het feit dat Dennis echt “de taal van de leerlingen spreekt”.

499139 Foto van Coördinator Master Leraar Engels Johan Graus die klapt voor afgestudeerde Dennis Abbenhuis

Daarna waren de Masterstudenten van Leraar Wiskunde aan de beurt, die werden toegesproken door de coördinator van die opleiding, Irene van Stiphout. Eerst was Georgette aan de beurt die naast haar Master voor Leraar Wiskunde, ook een tweedegraads lesbevoegdheid heeft als Leraar Bedrijfseconomie en een eerstegraads als Leraar Lichamelijke Opvoeding. Irene benoemde dat Georgette een “gedreven docent is, met een hart voor haar leerlingen” en dat het "Georgette kenmerkt dat ze altijd het onderwijs wil blijven verbeteren”. Georgette nam daarna zelf ook nog even het woord om al haar docenten en medestudenten te bedanken voor haar fijne tijd op de HAN. Ze is heel positief over haar docenten “goed benaderbaar en prima denkniveau” en haar medestudenten. “Ook ben ik trots dat ik 3 kinderen heb die mij alle ruimte gaven om deze Master te kunnen behalen, wat ook soms studeren in de vakanties betekende. Samen moet je het doen.", sloot Georgette haar verhaal af.  

499181 Afgestudeerde Georgette Annink bij de Masterdiploma-uitreiking

Medestudent Jurjen was als laatste aan de beurt. Irene vertelde dat hij erg geïnteresseerd was in de klassengesprekken en leerlingen graag zijn bevestiging kregen. Jurjen is een docent met een missie en leerlingen kijken op naar hem als docent. “Het kloppende hart van een school blijft de leraar met zijn leerlingen”, voegt Johan toe.  

499182 Afgestudeerde Masterstudent Leraar Wiskunde Jurjen van Manen bij zijn diploma-uitreking

Ik ben trots op alle afstudeerders. Het voltooien van een volwaardige masterstudie, naast een lesgevende baan in het onderwijs én een privéleven is een echte onderneming. Tijdens de opleiding hebben onze studenten heel veel geleerd, van hun docenten, maar ook van de praktijk, hun collega's en hun leerlingen. Ze hebben literatuur bestudeerd, experimenten uitgevoerd in hun klassen en onderzoek gedaan naar werkzame didactieken. Er is altijd nog veel meer te leren en we hebben het vertrouwen dat deze kersverse eerstegraders dat ook gaan doen.

Student aan het woord

Georgette vertelt de redactie nog dat ze bewust voor een hbo-master heeft gekozen: “De master ben ik gaan volgen omdat ik zeker weet dat ik in het onderwijs werkzaam wil blijven, en dat met het vak wiskunde het leukst vind. Ik heb daarom specifiek gekozen voor de hbo-master en niet voor een universitaire master.” Ze benoemt dat de studie wel pittig is, maar ook heel erg leuk. “Ik heb geen moment spijt gehad van het starten met deze studie en heb fijne mensen leren kennen in Nijmegen”, vertelt ze. Ook vond Georgette dat de Master fijn aansloot op haar vooropleiding en werkervaring. 

Mijn verwachtingen van de opleiding zijn uitgekomen en ik vond het nog leuker dan ik van tevoren had gedacht!

Benieuwd geworden naar onze educatieve masters? Kijk eens op onze webpagina of volg ons op LinkedIn!