Grenzeloze perspectieven tijdens de International Week 2023

Veel maatschappelijke vraagstukken houden niet op bij grenzen. Daarom organiseerde de HAN begin februari voor de 11e keer de 'International Week Health and Social Studies'. Centraal in deze week staan internationale vraagstukken rondom gezondheid en welzijn. Gastsprekers en docenten delen hun ervaringen en kennis met meer dan 1.500 studenten.

503681 International Week Health and Social Studies

Bij de HAN ontwikkelen studenten zich tot reflectieve en maatschappelijk betrokken wereldburgers. Dat is 1 van de doelstellingen waar de HAN aan werkt. De International Week Health & Social Studies sluit bij deze missie aan. Onderwerpen zoals vluchtelingen, inclusie, creativiteit, crisishulp en stressreductie kwamen deze week voorbij. 

Open mind

Het thema van de International Week is dit jaar 'Challenge your Horizon'. "Een toepasselijke slogan", zegt Rob Verhofstad, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN, tijdens de opening. "Neem jouw horizon niet voor lief. Daag je horizon uit. Kijk over jouw persoonlijke grenzen en de grenzen van je vakgebied heen. Zoek de ander op. En leer een situatie vanuit een grenzeloos perspectief met een 'open mind' te bekijken."

Nooit meer oorlog

In de centrale hal zweven tientallen papieren kraanvogels rond. Ze zijn onderdeel van de tentoonstelling van Stichting ElanArt. Hun missie is het inspireren, motiveren en activeren van jonge vluchtelingen. De vrijwilligers van de stichting zijn van mening dat kunst en cultuur de kloof tussen verschillende gemeenschappen kan verkleinen. Het verhaal van de papieren kraanvogels start bij het Japanse meisje Sasaki Sadaki. Zij overleefde als 2-jarige de atoombom op haar stad Hiroshima. Enkele jaren later krijgt ze de diagnose leukemie; deze ziekte liep zij op als gevolg van blootstelling aan de atoomstraling. Een Japanse legende vertelt dat iedereen die 1000 papieren kraanvogels vouwt, een wens mag doen. Sasaki vouwde meer dan 1300 kraanvogels en wenste wereldvrede. Met deze gedachte vouwt Stichting ElanArt deze week zoveel mogelijk kraanvogels.

494810 Papieren kraanvogel international week health and social studies

Onzekerheidsvaardig

Componist en kunstenaar Merlijn Twaalfhoven bijt de spits af als eerste gastspreker. Hij schetst een onzekere toekomst. "We leven in tijden waar voorspoed niet een gegeven is. Ben jij onzekerheidsvaardig?", vraagt Merlijn aan het publiek. "Raak jij in paniek als iets onverwachts gebeurt? Hoe ga je met onzekerheid om?" Merlijn oppert de kunstenaar in jezelf naar boven te halen. Kunstenaars vinden schoonheid in chaos. Ze 'spelen' om het heden te beleven. Ze doorbreken patronen om zich vrij te voelen. Ze zoeken een veilige plek om hun kwetsbaarheid te tonen. Ze gaan niet meteen op zoek naar een oplossing, maar luisteren naar hun gevoelens en dromen. Juist in onzekere tijden biedt kunst houvast en verbinding.

503678 International Week Merlijn Twaalfhoven

Verleg je grenzen

De International Week Health & Social Studies is een initiatief van de academies Mens & Maatschappij en Gezondheid & Vitaliteit. Alle tweedejaarsstudenten van de voltijdopleidingen zoals Social Work, Verpleegkunde, Pedagogiek en Vaktherapie nemen deel aan de week. "We willen dat studenten al vroeg in de opleiding in aanraking komen met andere perspectieven, zowel buiten hun vakgebied als buiten de landsgrenzen", vertelt projectleider Isabel Bautista. Samen met Thijs de Moor organiseert zij de week. "Ik hoop dat de deelnemende studenten en docenten van deze week met meer begrip, meer kennis en meer verbondenheid hun grenzen hebben verlegd en horizon hebben verbreed."

De week in het kort

Aftermovie 2023

Programma gemist

De International Week (deels) gemist? Neem dan een kijkje op de website voor de opgenomen sessies. Een groot deel van het hoofdprogramma kan je terugkijken. Veel kijk- en luisterplezier. 

503683 International Week health and social studies talkshow
draw-cta-title