HAN doet mee aan Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks onderzoek onder bijna alle studenten in het hoger onderwijs. In de enquête geven studenten hun mening over hun opleiding aan een hogeschool of universiteit. De HAN doet mee.

studenten in de klas

De editie 2023 vindt plaats tussen 16 januari en 12 maart 2023. De HAN gebruikt de resultaten in de voorlichting naar aankomende studenten, zodat zij de studies waarin ze geïnteresseerd zijn, goed kunnen vergelijken. Daarnaast gebruiken we de uitkomsten om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. 

Onderwerpen enquête

De enquête gaat over deze aspecten van de opleiding:  

  • inhoud, verworven vaardigheden en voorbereiding op de beroepsloopbaan;
  • docenten, informatie vanuit de opleiding, toetsing en beoordeling; 
  • studiefaciliteiten, studieroosters, studielast en studiebegeleiding.  

Alle bachelor- en masterstudenten krijgen per e-mail een uitnodiging voor deelname aan de enquête. 

Belangrijke factor voor overzichten studies

Elk jaar publiceren de Keuzegids HBO en weekblad Elsevier de rankings van studies aan hogescholen en universiteiten. De mening van studenten via de NSE is een belangrijke factor is voor het bepalen van deze overzichten. De NSE is ook een van de bronnen voor ‘Studie in cijfers’, deze informatie vind je terug op onze opleidingspagina’s