Veel méér dan coördinatie van facilitaire services

Interview met Sander de Bruin en Karin Sanders-van Heijst

Als ik het kantoor van FAZ (Facilitaire Zaken HAN) binnenkom, op K33, zie ik daar bureautafels met monitoren en een gesprekstafel. Niets bijzonder zo op het oog. Behalve dan één wand. Die is volgehangen met posters die duurzame afvalstromen uitdrukken, meervoudige waardecreatie, ‘schoonmaken met een glimlach'.

Sander de Bruin en Karin Sanders-van Heijst

Al gauw merk ik dat ik in een centrum ben beland - niet alleen het centrum van waaruit de facilitaire services worden gecoördineerd, maar ook een centrum waarin vol enthousiasme nagedacht wordt over duurzaamheid, het creëren van meerwaarde op allerlei vlak.

Tegenover mij aan de gesprekstafel komen Karin Sanders-van Heijst (hoofd FAZ) en Sander de Bruin (dienstverantwoordelijke Afvalstromen, Schoonmaak en Sanitaire middelen).

Schoonmaken met een glimlach

Karin: “Het is zo’n zes of zeven jaar geleden dat ik voor het eerste hoorde over meervoudige waardecreatie. Dit was in een cursus van Rob Westerdijk. Een echte eyeopener om kennis te maken met de zes waardesoorten en hoe je dit in de bedrijfsvoering kan toepassen.”

“Met de schoonmakers zijn we daarna een heel traject ingegaan. Want schoonmaak gaat over zoveel meer dan over reiniging. Het gaat ook over de mens die schoonmaakt: hoe komt het op hem of haar over om met niet-opgeruimde rommel te worden geconfronteerd? Hoe belangrijk is het om zichtbaar te zijn en goede schoonmaakspullen te hebben? Samen met onze partners Aalbers Schoonmaakbedrijf en hectas Facility Services hebben we daar hard aan gewerkt, en we zijn heel blij met de resultaten en de betrokkenheid van de schoonmakers.”

De wereld achter en voor de afvalbak

Sander is sinds 7 maanden werkzaam bij FAZ. “Het enthousiasme van Karin werkt ontzettend aanstekelijk op mij, ik word er gewoonweg in meegenomen. Maar begrijp me goed: ik ben ook uit mijzelf enorm gemotiveerd voor duurzaamheid. Kijk eens naar die gescheiden bakken. Het lijkt zo eenvoudig: hier papier, daar plastic, daar groen en daar overig. Maar er zit een enorme wereld achter. Het recyclen is een uitermate complex proces, niet zo eenduidig als het lijkt allemaal.”

“En vóór de afvalbak is er ook een hele wereld. Afvalscheiding lijkt wel de oplossing, maar je moet veel verder gaan: het voorkómen van afval. Dat heeft te maken met wat we aanschaffen en gebruiken. Op jaarbasis werden bij de HAN tot nu toe 2.00.0000 – ja, je hoort het goed: twee miljoen! - papieren bekertjes weggegooid. Sinds de Billie Cup, die we tot nu toe alleen nog maar in de cafés gebruiken - als pilot -, zijn dit er al 19.000 minder.”

Ik wil heel graag – als ik over 30 jaar terugkijk - kunnen zeggen dat ik méér gedaan heb dan mijn werk; dat ik heb bijdragen aan een betere wereld

Op cursus Meervoudige Waardecreatie

Behoefte aan theoretische onderbouwing en verdieping hadden ze ook bij FAZ. Karin, Sander en nog een aantal collega’s volgen via HAN Academy de cursus Meervoudige Waardecreatie. “Heel inspirerend”, is de unanieme ervaring van Sander en Karin.

“Ik ga verbanden zien tussen waardesoorten”, vertelt Sander. “Duurzaamheid gaat over veel meer dan alleen recycling, de éne waardesoort beïnvloedt de andere.” Karin noemt een mooi voorbeeld: “In de schoonmaak sturen we op menselijke en sociaal-relationele waarde. En wat we zien, is dat er daardoor kennisuitwisseling plaatsvindt bij onze twee samenwerkingspartners: intellectuele waarde! Ze nemen innovaties van elkaar over, bijvoorbeeld een schoonmaaktechniek die minder chemie vereist. Dat heeft weer invloed op de natuurlijke waarde! En zo kan ik meer voorbeelden noemen.”

Karin blijkt een heel eigen manier te hebben om de lessen van de cursus te verwerken. Ze maakt er tekeningen van. Een voorbeeld tovert ze tevoorschijn op haar laptop. “Die les van Jamaica den Heijer, over natuurlijke waarde, was geweldig. Zo mooi wat ze vertelde over hoe wij ons tot de natuur kunnen verhouden. Als we met respect voor de natuur en in balans met het ecosysteem werken, dan kunnen we zoveel van die natuur terugkrijgen. In de natuur vind je de oplossingen voor onze milieuproblemen.”

Infographic waarin 'natuurlijke waarde' wordt uitgedrukt. Getekend door Karin Sanders-van Heijst, hoofd FAZ. Zij volgt de cursus Meervoudige waardecreatie en vertelt erover in een interview.
Natuurlijke waarde, getekend door Karin Sanders-van Heijst
Bekijk volledige infographic

Drijfveer

Vanwaar waarom toch dat enthousiasme voor duurzaamheid, wil ik weten. Sander heeft het antwoord. “Nou, werken moet ik toch. Ik wil heel graag – als ik over 30 jaar terugkijk - kunnen zeggen dat ik méér gedaan heb dan mijn werk; dat ik heb bijdragen aan een betere wereld”.

Karin: “Het is ook noodzaak. Ik hoop eerlijk gezegd dat we niet te laat zijn. Maar elke stap, hoe klein ook, die we zetten op weg naar een mooiere wereld, is goed.”

Nijmegen, 8 december 2022
Janet Steenhuis