Naar de pabo? Start al in februari!

Lijkt het je leuk om voor de klas te staan en wil je zo snel mogelijk starten met de pabo? Of ben je dit studiejaar gestopt met je opleiding en lijkt de pabo jou wel iets? Je hoeft niet meer tot september te wachten! HAN Pabo in Arnhem biedt als een van de weinige pabo’s in Nederland een februaristart (voltijd én deeltijd).

235917 Studenten HAN Pabo Arnhem zitten bij elkaar en lachen tijdens het studeren.

Student Jesse Geist aan de pabo in Arnhem wist al heel lang dat hij leraar wilde worden: “Ik zei al sinds groep 5 of 6 tegen mijn moeder dat ik ook meester wilde worden. Dit kwam vooral door een erg leuke meester die ontzettend goed kon vertellen en voorlezen.” Zijn klasgenoot Jet Hoebink begon al een keer eerder aan de pabo tijdens de coronapandemie, maar haakte af door het online onderwijs en weinig face-to-face contact met klasgenoten. 

Toch wist ik altijd al zeker dat ik juf wilde worden. Ik miste het lesgeven en het echt leren voor verschillende schoolvakken. Daarom besloot ik de pabo een tweede kans te geven.

Wacht niet tot september

“Studiekiezers hoeven niet te wachten tot september om te beginnen aan de pabo. Ook studiekiezers die voor een tussenjaar hebben gekozen, zijn vaak blij als ze halverwege dat jaar toch met een studie kunnen beginnen”, vertelt Esther van Dalen, docent en studiecoach bij de pabo in Arnhem. De februaristart is daarom ideaal voor studenten die gestopt zijn met hun studie en willen switchen naar de pabo. Dit was ook het geval voor Jet: “In oktober stopte ik met mijn vorige opleiding, waardoor ik moeilijk nog kon instromen in een september-klas. Ik wilde liever niet tot september volgend jaar wachten en uit het schoolritme raken. Om deze reden koos ik ervoor om in februari te starten met de pabo op de HAN in Arnhem.”

Om toegelaten te worden op de pabo moet je vooralsnog kunnen aantonen dat je over genoeg kennis beschikt over de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek (natuurkunde of biologie). Het gaat erom dat je de stof van de vakken zo goed kent dat je deze aan basisschoolkinderen kunt uitleggen. Heb jij een vwo-diploma? Dan kun je starten zonder toelatingstoets. Bij Jesse was het in eerste instantie niet de bedoeling om in februari te starten, maar is achteraf wel blij dat het zo gelopen is. 

Het plan was om in september te starten aan de pabo, maar helaas had ik mijn toelatingstoetsen nog niet allemaal gehaald. Gelukkig kon ik in februari beginnen, wat betekent dat ik nu in een super hechte en leuke klas terecht ben gekomen.

'Knus karakter'

Studenten zijn erg positief over het ‘knusse karakter’ van de pabo-februaristroom in Arnhem. “Ik vind de februaristroom fijner, omdat de klas kleiner is. Je start met zo’n 25 studenten. Omdat er maar één februaristroom-klas is, kennen de docenten deze klas goed en alle studenten bij naam. Doordat ik in zo’n fijne klas zit, ga ik ook met plezier naar school en dit heb ik voorheen erg gemist. Ik kom uit een dorp, dus het gezellige van de HAN in Arnhem gecombineerd met het stadse studentenleven bevalt me goed”, vertelt Jet. Ook Jesse bevestigt dit beeld: “De pabo is hier niet belachelijk groot, waardoor er een ‘ons-kent-ons’-cultuur is ontstaan. Ik ga om met studenten uit alle jaarlagen. De docenten zijn erg leuk en altijd bereid om met je mee te denken.”