Lectoraat Lean ondersteunt bedrijven met slimme producten

Een digital twin om de doorlooptijd van productieprocessen te beheersen en een automatische generator van werkinstructies. Dat zijn de 2 nieuwe producten die het Lectoraat Lean/World Class Performance levert. Tijdens het HAN Lean Event 2023 presenteren wij deze producten officieel aan onze partners en relaties.


Achtergrond

Partners ondersteunen met deze producten is nieuw voor het lectoraat. Dit doen we naast onze vertrouwde projectmatige activiteiten als trainingen, onderwijs, onderzoek en de begeleiding van studentprojecten.

Onze partnerbedrijven willen vaak ondersteuning die niet stopt bij het studentenproject, cursus of incidenteel onderzoek. Bedrijven in een productie omgeving met een hoge variëteit aan producten in lage volumes blijken problemen te hebben met de juiste keuzes bij omschakelen van het ene product naar het andere en het ene proces naar het anderen. Ze stellen ons vaak de volgende vragen:

  1. Hoe bepaal ik een optimale planning?
  2. Hoe maak ik eenvoudig goede werkinstructies?

De McTwin

Het antwoord op de eerste vraag is een werkende operations Digital Twin gericht op de optimale doorlooptijd: De McTwin.

De McTwin simuleert de productieprocessen in real time en geeft planningskeuzes voor korte en betrouwbare doorlooptijden. Zo doet het bedrijf beter geïnformeerd de orderuitgifte, waarbij de Twin rekening houdt met de balans tussen het optimaliseren het totale proces en het optimaliseren van machines en productiestappen. Het geeft advies bij wijzigingen zoals uitval van machines, spoedopdrachten, vertragingen elders in de productie, enzovoort.

Op dit moment sluiten we aan op bestaande MES systemen, maar in de toekomst gebruiken we directe data uit de productie voor real time processimulatie.

De Cad2Glass

Het antwoord op de tweede vraag is een programma dat automatisch werkinstructies maakt vanuit een 3D ontwerp en tekening: De Cad2Glass.

Dit programma neemt een 3D tekening van een samengesteld product en werkt deze uit naar werkinstructies voor assemblage. De Cad2Glass optimaliseert de volgorde van samenstellen en neemt hierbij zowel de productonderdelen als het productieproces als basis. Cad2Glass presenteert deze instructie standaard via Augmented Reality, maar dit kan ook op een monitor of op papier.

Op dit moment draait een proef of concept bij één van onze partnerbedrijven die door hun hoge variëteit van producten, vaak nieuwe assemblagevolgordes moet instellen. We optimaliseren nu op relatief eenvoudig samen te stellen producten. In de toekomst breiden we dit uit met meer ingewikkelde samenstellingen.

De productpresentatie

Op 26 januari 2023 tonen we van 13.00-14.00 voorafgaand aan het HAN Lean Event:

  • de werking in de praktijk
  • de geschiedenis van onze productontwikkeling
  • hoe u bedrijf voordeel kan halen uit de toepassing van een proces digital twin en automatisch gegenereerde werkorders

We vertellen eerlijk waar we staan: Hoe werkt het nu en wat kunt er in de nabije toekomst van ons verwachten.

Over de oorsprong van de producten

Beide producten zijn softwaresystemen die ontwikkeld zijn tijdens ons jarenlange onderzoek.

Sinds 2017 onderzoeken we real time simulatie en in het verlengde daarvan het Digital Twinnen van productielijnen, bij een groot aantal partnerbedrijven. We zijn inmiddels zover dat we specifiek voor mkb-maakbedrijven hebben uitgevonden hoe we dit werkend kunnen krijgen voor cellenproductie en een totaal overzicht van de productie.

Het ontwikkelen van werkinstructies vanuit een 3D model of CAD tekening vloeit voort uit Master-studentprojecten en recent onderzoek van ons lectoraat. Dit resulteerde vorig jaar in werkende systemen voor U-Shaped Cell demonstraties. Meerdere bedrijven toonden hierna interesse.

Volgens SIA (de overheidsorganisatie die hbo innovatie en onderzoek stimuleert) zijn beide ideeën zó beloftevol dat het lectoraat speciaal subsidie heeft gekregen om de twin werkinstructiesoftware door te ontwikkelen tot werkende producten.

We zijn er trots op dat dit is gelukt en we hiermee onze partners blijvend kunnen helpen in de turbulente wereld van High Variety-Low volume productie.

Bent u benieuwd naar de ontwikkeling van deze producten? Bezoek dan onze sessie voorafgaand aan het HAN Lean Event.  Neemt u deel aan het HAN Lean Event? Dan kunt u bij uw aanmelding aangeven of u ook deze sessie wilt bezoeken.  Wilt u meer informatie zonder deelname aan het HAN Lean Event? Neem dan contact met Menno Herkes. 

175117 Deelnemer maakt foto van presentatie