Fiscale instrumenten voor verduurzaming

Deel 2 van de serie over onderzoek door het lectoraat Financial Control.

HAN lector Sustainable Finance & Tax Fred de Jong is ervan overtuigd - en hij pleit er geregeld voor: 'duurzaam financieel advies'. Hij ontwikkelde hiervoor het financieel advieswiel en schreef ook artikelen, gebaseerd op onderzoek.

c17dc960-0cf4-11ee-8f2b-02565807075b Twee docent-onderzoekers van het lectoraat Financial Control zijn met elkaar in overleg.

Dit alles doet Fred de Jong in samenwerking met docent-onderzoekers. Zo is Johan Roest bezig om in kaart te brengen welke fiscale instrumenten een directe link hebben met duurzaamheid (bijvoorbeeld de milieu-investeringsaftrek) en welke een indirecte link (denk aan fiscale verwerking van renovatie-uitgaven in de winstsfeer op grond van goedkoopmansgebruik).

Gericht op het mkb

Ook onderzoekt hij wat het meest zinvol is om toe te passen in de adviespraktijk en dan met name gericht op het mkb.

Johan stelde vast dat er geen (extra) directe instrumenten zijn die door de financieel/fiscaal adviseur gebruikt kunnen worden om het mkb te helpen verduurzamen. Hij trok deze (zelf zegt hij ‘voorlopige’) conclusie naar aanleiding van

Cruciaal is om te weten met welke concrete verduurzamingsmaatregelen mkb’ers op dit moment bezig zijn

Oog voor indirecte fiscale instrumenten

Wel zou de adviseur zich aanvullend kunnen gaan richten op indirecte fiscale instrumenten. Deze bieden - misschien wel onderschatte - mogelijkheden om het mkb te helpen verduurzamen. Cruciaal hiervoor is om te weten met welke concrete verduurzamingsmaatregelen mkb’ers op dit moment bezig zijn. Wil een mkb’er bijvoorbeeld zijn kantoorpand verduurzamen en overweegt hij isolatie en een warmtepomp, dan kan de financieel/fiscaal adviseur bekijken vanuit welke fiscale maatregelen (directe én indirecte) dit het best ondersteund kan worden.1

Meer weten?

Hier liggen veel kansen voor financieel/fiscaal advies en het lectoraat werkt aan antwoorden op vragen uit de praktijk. Het onderzoek vindt daarom plaats in nauwe samenwerking met werkveldpartners. De resultaten zetten we in voor de ontwikkeling van duurzaam financieel/fiscaal advies én voor een duurzaam curriculum van de opleiding Finance, Tax & Advice (FTA).

1. Bijvoorbeeld: als de warmtepomp hieraan voldoet, kan naast het fiscaal directe instrument van energie-investeringsaftrek ook gebruikt gemaakt worden van de kleinschaligheidsaftrek, wat een fiscaal indirect instrument is. Daarnaast kan de belastingadviseur de klant adviseren over de fiscale verwerking van de gemaakte renovatie-uitgaven in de winstsfeer volgens goedkoopmansgebruik.