‘Fair Health’ – wat levert het op?

Over de maatschappelijke opbrengsten van het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Aan de Week tegen Armoede, nog niet zo lang geleden gehouden, werkten verschillende HAN-academies mee. “Daar ben ik heel blij mee”, vertelt Ger Sluman, die als docent-onderzoeker de Academie Financieel Economisch Management vertegenwoordigt in het HAN-zwaartepunt Fair Health.

464024 Docent-onderzoeker Ger Sluman staand voor boekenkast in het studiecentrum op Ruitenberglaan 31, na een interview over zijn onderzoek.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

“Want hoe meer academies samenwerken, hoe meer ze elkaar kunnen versterken. Zo kunnen goede ideeën vanuit bijvoorbeeld de Academie Mens en Maatschappij meer onderbouwing en ‘body’ krijgen vanuit een andere academie. Dit gebeurt bijvoorbeeld als deze ideeën door studenten en medewerkers van de Academie Financieel Economisch Management worden doorgerekend op hun financiële en niet-financiële waarden.”

Wat doet Fair Health?

Het HAN-zwaartepunt Fair Health zet zich via onderzoek en onderwijs in voor het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen in de samenleving, maar ook dichterbij: op de HAN zelf. Als mensen geldzorgen hebben – iets wat bijzonder actueel is - heeft dit gevolgen voor hoe ze verder functioneren. Een medewerker met geldzorgen is minder productief, dat kost een onderneming ook geld.

Opbrengsten versus kosten

Ger: “Vanuit Fair Health kwam de vraag wat er in de literatuur eigenlijk bekend is over de maatschappelijke opbrengsten als je werkt aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Dit omdat er doorgaans uitsluitend wordt gekeken naar zorgkosten.” Samen met Willem de Boer, HAN-onderzoeker Sport en Economie, startte Ger het literatuuronderzoek hiernaar. Ze richtten zich op verschillende bronnen.

“Gewoonlijk wordt uitsluitend gekeken naar zorgkosten. Ons literatuuronderzoek richtte zich óók op maatschappelijke opbrengsten van langer en gezonder leven”

Opmerkelijke conclusie RIVM

De uitkomsten blijken nog niet zo eenduidig. In het algemeen komt een verband naar voren tussen lager opgeleid-zijn en een ongezondere leefstijl. Dat zorgt voor een toename van de zorgkosten. Opmerkelijk is een conclusie van het RIVM dat een hogere levensverwachting ook leidt tot een toename aan zorgkosten. Dit zou kunnen komen doordat dat de gezondheidskosten specifiek in de allerlaatste levensjaren toenemen: ‘Ouderdom komt met gebreken’.

Maatschappelijke baten?

Maar hoe staat het dan met de maatschappelijke baten van een gezonder en langer leven? Langer en gezonder leven betekent langer kunnen bijdragen aan zorgpremies en aan belasting. Maar ook langer kunnen bijdragen aan de maatschappij via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en mantelzorg. Om dat te kunnen doen moet je goed in je vel zitten, niet zelf al alle moeite hoeven doen om bijvoorbeeld financieel het hoofd boven water te houden.

Meer body door samenwerking

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat één en ander amper financieel in kaart is gebracht of onderbouwd, terwijl dit wel zou kunnen helpen om ideeën meer body te geven en uit te voeren. “En daarom” bepleit Ger nogmaals, “is het zo mooi dat academies elkaar meer gaan opzoeken. Dat ze meer met elkaar samenwerken en zo elkaar versterken.”

Samenvatting

De bevindingen van het literatuuronderzoek naar de (maatschappelijke) kosten en opbrengsten van het verkleinen van sociaal economische gezondheidsverschillen zijn vastgelegd in een samenvatting

Contact opnemen?

Ger Sluman

247132 Foto Ger Sluman

Docent-onderzoeker Financieel Economisch Management