Het belang van Samen Opleiden in het educatieve domein

Samen opleiden in en met de regio. Het is éen van de ambities van de HAN Academie Educatie. In de week van Samen Opleiden deelden we enkele mooie voorbeelden hoe we hier invulling aan geven.

36955 student kijkt lachend naar medestudent in klas

Ambitie

De ambitie van de academie is helder. Gezamenlijk, vanuit gelijkwaardigheid en onderwijssector-overstijgend willen we bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs voor leerlingen en studenten in de regio én studenten aan onze eigen opleidingen. We pakken daarom gezamenlijk regionale onderwijsvraagstukken op. Het gaat om het samen werven, opleiden, professionaliseren en onderzoeken en om vraagstukken met betrekking tot arbeidsmarkt, onderwijsinnovatie en actuele regionale en maatschappelijke ontwikkelingen.

Tijdens de week van Samen Opleiden publiceerden we slechts enkele mooie voorbeelden hoe we samen met de praktijk vormgeven aan het samen opleiden. Een overzicht:

Samen opleiden van goede leraren
Een goede leraar is niet automatisch ook een goede leercoach. Dat betekent dat de lerarenopleidingen van de HAN en de schoolopleiders nog wat te doen staat. En liefst in samenhang, want opleiden doen we samen. Daarom onderzochten ze het belang van een goede leercoach.

Samen professionaliseren
Kansengelijkheid is een onderwerp dat veel aandacht krijgt in de media en dat hoog op de agenda staat bij de HAN. Op het gebied van onderwijs pakken 3 opleidingsscholen en de Pabo het thema samen op en organiseren bijeenkomsten over kansengelijkheid voor startende leraren en leraren in opleiding.

Samen flexibiliseren
Om in al onze opleidingstrajecten meer aan te sluiten bij de persoonlijke leerbehoefte van studenten en meer ontplooiingskansen te bieden voor werkenden, flexibiliseert de Academie Educatie al haar opleidingen. Maar flexibiliseren dat kunnen we alleen maar samen doen. Daarom nodigen we werkveldpartners uit om met ons mee te praten op 31 oktober tijdens onze studiedag rondom het thema flexibel opleiden.

Samen onderzoeken
De MBO Onderzoekswerkplaats Leren met ict is dé plek waar onderzoek, werkveld en lerarenopleidingen samen komen om zich bezig te houden met vraagstukken rondom gepersonaliseerd leren met ict binnen het mbo. De werkplaats bestaat 4 jaar. Dat wordt op 1 november gevierd en er zal volop kennis worden gedeeld.

De urgentie van Samenspel
We sloten de week af met een krachtig betoog over het belang van Samenspel tijdens de installatie van Wietske Kuijer als HAN-Lector Responsief Beroepsonderwijs.

Samen opleiden

Binnen de Academie Educatie leiden we studenten op tot leraren die bevoegd zijn om les te geven in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en/of het mbo. Dat doen we zoveel mogelijk samen met de scholen, in partnerschappen. Samen met deze opleidingsscholen geven we vorm aan Samen Opleiden.

8f6cb792-0ce5-11ee-9dc4-02565807075b Twee studenten maken een opdracht en vragen daar iets over aan de docent die kritisch nadenkt.