Praten over Oekraïne, Poetin en tips voor in de klas

24 feb van dit jaar viel het Rusland van Poetin Oekraïne binnen. Waanzinnig! Deze oorlog duurt al maanden en heeft invloed op ons allemaal. Om dat wat er gebeurt in een ander perspectief te zetten, organiseert de HAN een avondvullend programma.

420663 Beeld voor aankondiging masterclass oorlog en terrorisme

 

Willem Leijten (academiedirecteur FEM) verwoordt het bij aanvang als volgt: “Het is oorlog in Europa. Ik weet niet wat ik moet. Moet ik geld geven? Met wie ga ik in gesprek?” Menno Pistorius (academiedirecteur Paramedische Studies) vult aan dat de HAN ondersteunt bij duiding en interpretatie met masterclasses en workshops. “Wij willen onze studenten opleiden tot wereldburgers, en bieden ze daarom -buiten het reguliere curriculum- ruimte voor reflectie. We luisteren eerst naar de uitleg van historicus Beatrice de Graaf en daarna krijgen we tips om hierover te praten in de klas van Maxine Herinx.”

 

Een kijkje in het hoofd van Poetin

Beatrice de Graaf inspireert de aanwezigen met een levendige lezing over de tijdlijn van Poetin. Wat denkt hij? Wat gaat er in hem om? En waar gaat dit heen? Als je onderzoek doet naar de historie en vervolgens de speeches van Poetin vertaalt en analyseert, vallen er een paar dingen op. “De meeste mensen vroegen zich af of Poetin gek was geworden bij de invasie. We kunnen dat niet met zekerheid vaststellen. Laten we er voorlopig niet vanuit gaan, zijn wereldbeeld is constant.”

431164 Foto gastspreker Beatrice de Graaf voor Masterclass omgaan met terrorisme en oorlog

In een paar slides laat Beatrice zien dat diverse historische momenten (oorlogen waarbij Rusland betrokken was, verdragen die gesloten zijn en ook MH17 doet ertoe) hebben geleid tot de keuzes die Poetin maakte. “Als je kijkt naar zijn media-optredens, zie je dat hij op zoek is naar erkenning en respect. Hij valt terug op de christelijk orthodoxe kerk en ziet zichzelf als vader van het vaderland. Hij citeert Peter de Grote, Alexander de 1e en de 3e , zij staan symbool voor macht en overheersing. In 2000 presenteert hij het wapen met de tweekoppige adelaar, dit is een tsaristisch symbool. Bij zijn inauguratie als president in 2018 speelt hij een hymne die ook te horen was bij de kroning van tsaren.”

Waar gaat dit heen?

Beatrice schetst een drietal scenario’s  “De overwinning van Rusland met kernwapens is een optie, maar lijkt toch nog niet waarschijnlijk, omdat Poetin daarmee niet de eenheid, maar de vernietiging van zijn beoogde rijk zal bereiken. Het verlies van Rusland is ook een mogelijkheid, maar dat zal nog een uitputtende conventionele oorlog vergen. Dat Oekraïne verliest is eigenlijk geen optie, het land kan het zich niet veroorloven om te verliezen, want dan zal het worden vernietigd. De NAVO en de EU kunnen dat ook niet laten gebeuren. Het is vooralsnog het meest waarschijnlijk dat Oekraïne het offensief voortzet, met steun van het Westen. Het Westen levert wapens, we houden de sancties vol – en hopelijk zijn er derde partijen die achter de schermen druk op Poetin zetten om in gesprek te gaan (Turkije, China wellicht).

Beatrice sluit af met een kwinkslag: “Hij is verstrikt geraakt in een vorm van geloofsbeleving die voor hem echt is. Hij kan zichzelf het beste terugtrekken als monnik in het klooster, net als sommige tsaren volgens de overlevering deden.”

Wat vertel je in de klas?

Mensen die werkzaam zijn in het onderwijs vragen zich af, hoe besteed je aandacht aan zaken als politiek geweld, terrorisme en grote gebeurtenissen? Deze disrupties zijn van invloed op de leerlingen en studenten. Waarom is het gesprek van belang en wat zijn handige tips?

Maxine Herinx vertelt over TerInfo,  een website voor en door scholen. “We sturen lesbrieven rond bij kwesties zoals een oorlog of aanslag. Je kunt ook bij ons terecht voor lesmateriaal en veelgestelde vragen. Kinderen krijgen meer mee dan ouders denken, via de Socials gaat het nieuws heel snel. Ze krijgen ongevraagd bloederige foto’s op hun schermpjes, opheldering of houvast is dan welkom.”

431165 Foto gastspreker Maxine Herinx Masterclass omgaan met terrorisme en oorlog

Do’s en don’ts?

Maxine spreekt de aanwezige student-docenten aan. “Om een goede les te geven helpt het om te luisteren, hoe denkt een ander erover? Dat geeft een andere kijk, je leert van elkaar. Wees je ook bewust van je eigen mening, zie jezelf als gespreksleider met een open houding. Het is fijn om regels af te spreken zodat iedereen aan de beurt komt en veilig kan praten. En eindig altijd positief. ” De overige tips van Maxine staan op de website van TerInfo.

De studievereniging Pontifex verzorgde het voorzitterschap en de catering.