Lesmodule Vrijheid voor het mbo

Hoe behandel je in het mbo het thema vrijheid? Vier mbo-scholen, de Gelderse oorlogsmusea en HAN Academie Educatie hebben gezamenlijk een nieuwe leerlijn ontwikkeld binnen het Programma Vrijheid. Mbo-studenten gaan daarin aan de slag met de vraag: wat betekent vrijheid voor de maatschappij van nu?

profielfoto mrc van berkel

In 2021 en 2022 vieren we de vrijheid in provincie Gelderland. Dit doen we voor én met iedereen die de Tweede Wereldoorlog niet heeft meegemaakt. En met speciale focus op jongeren, want het is belangrijk dat iedereen zich bewust is van onze vrijheid en de waarde daarvan voor onze democratie en rechtstaat. 

MBO-leerlijn

Aandacht voor het (overkoepelende) thema ‘vrijheid’ is misschien wel noodzakelijker dan ooit. Erfgoed Gelderland houdt zich bezig met de mbo-leerlijn genaamd: 'Burgerschap en Vrijheid'. In samenwerking met vier mbo-scholen, Gelderse oorlogsmusea en de HAN Academie Educatie, is deze nieuwe leerlijn ontwikkeld om mbo-studenten aan de slag te laten gaan met de vraag: wat betekent vrijheid voor de maatschappij van nu. Marc van Berkel, lerarenopleider bij de lerarenopleiding geschiedenis van de HAN vertelt over het belang van het thema in het onderwijs: “Veel jongeren groeien op in een wereld waar vrijheid vanzelfsprekend is. Maar dat is het niet voor iedereen: sommige jongeren ervaren onvrijheid op school, thuis, bij het uitgaan of op de werkvloer. Daarom hebben we acht modules ontwikkeld, die elk één thema behandelen dat actueel is: bijvoorbeeld, racisme, migratie, gender, geaardheid, of fysieke beperkingen. In het komende studiejaar komen daar weer acht nieuwe modules bij”.

Blog

De HAN ontwikkelde het blog Vrijheid: Lesmodules voor het mbo. In dit blog zijn alle lesmodules rondom dit thema te vinden. Mbo-studenten verkennen het thema ‘vrijheid' en ontdekken de kwetsbaarheid hiervan. Door vergelijkingen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen in heden en verleden, beseffen studenten wat (on)vrijheid kan betekenen. De lesmodules zijn voorzien van PowerPoints, werkbladen en casuskaartjes passend bij ieder thema. alle modules zijn voorzien van docentenhandleidingen.

Lesopzet

Gedurende de lessen bespreken studenten verschillende vormen van (on)vrijheid en behandelen ze de betekenis hiervan voor het individu en de voor de samenleving. In afstemming met de deelnemende docenten komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals bijvoorbeeld racisme, grondrechten en geaardheid. Ook worden studenten aangemoedigd om vrienden, familie of bekenden te interviewen over één van deze thema’s. De bedoeling hiervan is om via persoonlijke verhalen te ervaren wat de impact kan zijn van vrijheidsbeperkingen. De leerlijn draagt op deze manier bij aan het streven om het thema vrijheid duurzaam in te bedden in het vak Burgerschap. 

Meer weten?

De ontwikkeling van de leerlijn is in september 2021 van start gegaan en de modules zijn in het voorjaar van 2022 in de scholen en musea uitgetest. In het komend studiejaar zal een nieuwe reeks modules worden ontwikkeld.

Ga hier naar het blog: Lesmodules voor het mbo