Omvangrijk project verduurzaming bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen – oh ja, dat zijn die terreinen ergens aan de rand van de stad of het dorp. Maar wist u dat ruim een derde van de beroepsbevolking werkzaam is op een bedrijventerrein? En wist u ook dat in tegenstelling tot alle aandacht die uitgaat naar het aardgasvrij maken van woonwijken behoorlijk onderschat wordt wat bedrijventerreinen zouden kunnen bijdragen aan CO2-reductie?

358779 Luchtfoto van gebouwde omgeving voor de flyer met informatie over de cursussen binnen het CMW focusthema 'Duurzame gebiedsontwikkeling in de gebouwde omgeving'.

Brede samenwerking

TNO heeft berekend dat het verduurzamen van 250 grote bedrijventerreinen voor ruim 60% bijdraagt aan het behalen van CO2-besparingsdoelen in de gebouwde omgeving.

Hoogste tijd dus om deze kansen niet langer te laten liggen! Daarom gaan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Fontys Hogescholen samen met gemeenten, provincies, ondernemersorganisaties en experts aan de slag om de circulaire potentie van bedrijventerreinen aan te boren. Ze worden hierbij ondersteund door lokale werkgeversorganisaties, parkmanagementorganisaties en bedrijventerreinverenigingen én krijgen van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA een RAAK-publiek subsidie.

Heel toepasselijk draagt het project de naam RAAK Samen beter.

“Met onze integrale aanpak willen we komen tot ecosysteemontwikkeling op bedrijventerreinen”

Meer weten?

Bij inhoudelijke vragen over bedrijventerreinen of dit onderzoeksproject kunt u contact opnemen met Frank de Feijter (frank.defeijter@han.nl) of lector Cees-Jan Pen (c.pen@fontys.nl).

► Meer achtergrondinformatie