"De studenten hebben ons echt geholpen om te verduurzamen"

Hard werken, heel hard werken. Dat doen deze laatste weken van het studiejaar veel studenten. Die van de HAN-master Circulaire Economie vormen beslist geen uitzondering. Integendeel!

28676 Studenten overleggen met laptop

Wat leveren de ruim 50 afstuderende masterstudenten op moment op?

  • Masterportfolio - Dit bevat een ontwerp van een oplossing voor een strategisch duurzaamheidsvraagstuk van de organisatie waar de deeltijdstudent werkt of waar het duo voltijdstudenten het vraagstuk heeft aangepakt.
     
  • Artikel of podcast over een onderwerp dat gerelateerd is aan het verrichtte onderzoek en ontwerp.
     
  • Moreel beraad - Voltijdstudenten organiseren een gesprek over een ethisch dilemma dat zij zijn tegengekomen. 
     
  • Reflectieportfolio: hoe heb ik mij ontwikkeld tot change agent? Hoe kan ik kennis delen, inspireren en motiveren? Niet te vergeten maakt ook het Zelfportret deel uit van dit portfolio. Want zelfkennis en zelfontwikkeling zijn essentieel voor persoonlijk leiderschap.

Hoe leveren de studenten het op?

Het opleveren gaat deels op schrift. Beide portfolio’s presenteren de studenten en verdedigen ze tegenover twee assessoren. Daaraan voorafgaand presenteren ze het masterportfolio (dat dus het onderzoek en het ontwerp betreft) aan het bedrijf waar ze het duurzaamheidsvraagstuk aanpakten.

Eerste reacties uit het werkveld

Wat zegt het werkveld naar aanleiding van de resultaten die de studenten presenteren? Een greep: “De studenten hebben ons geholpen om echt stappen te kunnen zetten in de duurzaamheidstransitie. Vooral Design Thinking is een behulpzame manier om met andere ogen naar onze processen, bedrijfsvoering en communicatie te gaan kijken! Wat er uitkomt is verrassend en waardevol! Hier kunnen we zeker mee verder.”

Dit zijn hoopgevende geluiden, waaruit blijkt dat de studenten van de master Circulaire Economie straks als change agent aan de slag kunnen om zo bij te dragen aan de broodnodige transities waar we voor staan.

Ook meer leren over circulaire economie?

Master Circulaire Economie (deeltijd)

De economie waarin het gaat om winstmaximalisatie is voorbij. We moeten anders werken en produceren, met oog voor mens en milieu. Maar hoe? Met de Master Circulaire Economie leer jij hoe je succesvol organisaties helpt om duurzamer te ondernemen. Jij bent een change agent!

90853 Overleg

Master Circulaire Economie (voltijd)

De economie waarin het gaat om winstmaximalisatie is voorbij. We moeten anders werken en produceren. Maar hoe? Met de Master Circulaire Economie leer jij hoe je bedrijven en organisaties succesvol helpt om duurzamer te worden. Word een change agent die de transitie naar circulaire economie versnelt!

90846 Studenten overleggen

Cursus sturen op strategie en duurzaamheid

Internationale wetgeving, duurzaamheidsverslaggeving (CSRD), taxonomie, geïntegreerd rapporteren, CO2 belasting, grondstoffenschaarste en andere innovaties vragen om een duurzame strategie. Wil jij met jouw organisatie inspelen op de kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen?

343395 Foto van rekenmachine, vier handen en een laptop voor projectpagina Associate lectoraat Sustainable Finance & Tax

Cursus Koppelkansen bij duurzame gebiedsontwikkeli

Een integrale aanpak voor de verduurzaming van wijken en bedrijventerreinen biedt grote kansen. Hoe kunnen wij op een slimme manier bijdragen aan toekomstbestendigheid bij vraagstukken op het gebied op het gebied van klimaat, wonen, werken, energie en economie?

30476 Laptop met blauwe hoes