Toelatingstoetsen voor de Pabo mogen later

Goed nieuws voor aankomende Pabo-studenten die toelatingstoetsen moeten maken! Vanaf studiejaar 2022-2023 mag je ook beginnen met de Pabo als je als je vóór de start van de opleiding ten minste 1 toets per vak hebt gedaan, maar deze nog niet hebt gehaald. Waarom deze verandering? De overheid wil de Pabo toegankelijker maken. Daarom start op 1 september 2022 dit experiment.

33098 Juf en kinderen met Ipad

Wanneer toelatingstoetsen?

Wil je vanuit het mbo of de havo door naar de Pabo? Dan moet je voldoen aan toelatingseisen voor de vakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur & Techniek. Heb je geen examen gedaan in een of meer van deze vakken, dan moet je daar een toelatingstoets voor maken.  

Toetsen halen voor einde studiejaar

Voor de start van de pabo heb je 2 toetskansen,  waarvan je er per vak ten minste 1 moet hebben gedaan. Haal je 1 of meer toetsen voor de start van de opleiding niet, dan mag je tóch starten met de Pabo. Tijdens het 1e jaar van je opleiding heb je dan nog 2 kansen om de toets(en) alsnog te halen. Aan het einde van het 1e studiejaar moet je de toets(en) hebben gehaald. Is dat niet gelukt? Dan kun je niet verder met de opleiding.