Centre of Expertise Sneller Herstel haalt ZonMw-subsidie binnen

HAN-onderzoeker en innovator Sandra Jellema heeft in samenwerking met sociale wijkplaats BUUR een mooie ZonMw subsidie binnengehaald om kwetsbare ouderen in de Nijmeegse wijk Brakkenstein te kunnen ondersteunen.

279072 wijkverpleging-thuiszorg met vrouw thuis

De relevantie is groot, want doordat ouderen niet meer in bejaardentehuizen terecht kunnen, moeten ze langer zelfstandig thuis wonen. 

Passende ondersteunende zorg

Behalve de naasten hebben ouderen vaak een heel netwerk van professionals om zich heen. Denk aan een huisarts, de thuiszorgmedeweker, het centrum dagbesteding, een fysiotherapeut, een diëtist en een logopedist. Als die samenwerking goed op elkaar is afgestemd, ontstaat passende ondersteunende zorg. Maar ook welzijn is voor ouderen van groot belang.
 

Voortdurend verbeteren

Samen met sociale wijkplaats BUUR schreef Sandra eerder al een subsidieaanvraag om een sterk wijknetwerk rond kwetsbare ouderen in de wijk op te tuigen. Dat is gelukt. ZonMw vindt het belangrijk dat dit wijknetwerk continu blijft leren. Samen kunnen de professionals en vrijwilligers van dit wijknetwerk bestaande werkwijzen voortdurend verbeteren. En waar nodig kunnen ze nieuwe werkwijzen ontwikkelen om de situatie van kwetsbare ouderen in de wijk te verbeteren. Samen met BUUR heeft het Centre Of Expertise Sneller Herstel  het komend jaar de kans om met een uitwerksubsidie het opgebouwde netwerk uit te breiden en te verankeren.

In elkaars keuken kijken

Sandra gaat als actie-onderzoeker onder meer met BUUR, Gezondheidscentrum Brakkenstein, de wijkverpleging en de fysiotherapeut, de woonzorgcentra, de gemeente, welzijnsorganisaties, de woningbouwvereniging en het sociale wijkteam casusbesprekingen doen en bij elkaar in de keuken kijken. “Een activiteitenbegeleider gaat bijvoorbeeld meelopen met de wijkverpleging. Ze bespreken onderling wat er achter de voordeur kan spelen bij ouderen en waar ze tegenaan lopen. Vervolgens is het de kunst om werkwijzen op elkaar af te stemmen en ouderen indien nodig naar elkaar door te verwijzen.”

Hulp van studenten

Studenten gaan in gesprek om te achterhalen wat ouderen leuk en belangrijk vinden. Sandra: “Zo blijkt bijvoorbeeld dat wandelen in deze groene wijk gewild is. Het maakt mensen actief en deze activiteit draagt op een laagdrempelige manier bij aan sociale contacten. Belangrijk om op een netwerk terug te kunnen vallen als het nodig is zodat kwetsbare ouderen langer gezond en gelukkig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

Belangrijk om op een netwerk terug te kunnen vallen als dat nodig is zodat kwetsbare ouderen langer gezond en gelukkig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.”

Koffie-uurtje bij BUUR

Ontmoetingsplek BUUR is hierin spin in het web en samen met de HAN aanjager van het project. Veel ouderen komen al samen in BUUR en zijn gehecht aan het koffie-uurtje en de andere activiteiten. Het is niet voor niets dat wijkprofessionals hen hier regelmatig naar doorverwijzen. Een mooie plek om ouderen in zicht te hebben en te houden.

ZonMw-programma

Het ZonMw-programma Langdurige Zorg en Ondersteuning helpt lokale netwerken met subsidies om het netwerk te ontwikkelen en op die manier ondersteuning en zorg af te stemmen op de lokale en individuele situatie. Inmiddels zijn er zo’n 100 projecten. Onderzoekers van het LUMC zorgen ervoor dat er onderling kennisuitwisseling plaatsvindt zodat alle lokale netwerken van elkaar kunnen leren.