Installatie Eric Velleman als lector Inclusive Digital Design & Engineering

Is kunstmatige intelligentie een bedreiging of juist een kans voor mensen met een (visuele) beperking? Tijdens zijn inaugurele rede op 25 mei wijst lector Eric Velleman erop dat bij nieuwe media en technologieën maar weinig aandacht is voor de toegankelijkheid hiervan. En dat wet- en regelgeving hierbij kan helpen, maar zeker niet volstaat.

Lector Velleman spreekt zijn inaugurele rede uit tijdens zijn installatie

“Steeds meer organisaties maken werk van digitale toegankelijkheid, vooral bij websites en mobiele applicaties”, aldus Eric Velleman bij zijn installatie als bijzonder lector Inclusive Digital Design & Engineering bij de HAN. “Helaas is in veel gevallen toegankelijkheid nog lang geen integraal onderdeel van het ontwerp en engineering proces. Voor mensen met een (visuele) beperking is het van groot belang dat dit verandert. Ik merk dat velen zich terecht zorgen maken over de toegankelijkheid van de technologie die ons steeds meer omringt.”

Kunnen mensen met een beperking straks nog deel uitmaken van onze samenleving? Of komen zij aan de zijlijn te staan bij de verdere digitalisering van onze woonomgeving, mobiliteit, gezondheid en werk? Er zijn volgens Eric Velleman verschillende interventies nodig om ook volledig en gelijkwaardig aan de digitale samenleving deel te kunnen nemen.

Bijzonder lector Eric Velleman houdt zijn inaugurele rede tijdens zijn installatie

De evolutie van digitale toegankelijkheid

Het lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering wil een bijdrage leveren door zich te richten op vier overkoepelende onderwerpen:

  1. De ontwikkeling van een groeimodel voor de volwassenheid van organisaties op het gebied van digitale toegankelijkheid. Dit model moet bewustzijn creëren en oplossingen bieden voor de adoptie en implementatie van inclusief digitaal ontwerp & engineering binnen de levenscyclus van producten en diensten.
     
  2. Monitoring en datavisualisatie. Dit omvat o.a. onderzoek naar effectieve en continue monitoring van websites en mobiele applicaties.
     
  3. Verkenning en delen van toegankelijkheidsoplossingen voor nieuwe technologieën.
     
  4. Netwerkontwikkeling: het verder opbouwen en ondersteunen van een (inter)nationale gemeenschap van belanghebbenden in onderwijs, onderzoek en werkveld. Met als doel om bij te dragen aan de evolutie van digitale toegankelijkheid en ervoor te zorgen dat het onderwerp op elke agenda staat.

Voor alle onderwerpen zet het lectoraat, dat in 2021 is gestart in samenwerking met expertiseorganisatie Bartiméus, in op co-creatie met gebruikers, studenten, onderwijsprofessionals, onderzoekers en het werkveld.

Internationaal gezelschap

Voor het programma rond de installatie zijn op 25 mei veel gasten aanwezig, zowel op de HAN als online. Het grote internationale gezelschap bestaat uit professionals, docenten, studenten en collega’s van Eric Velleman uit het werkveld, onderwijs en onderzoek. De middag begint met een welkomstwoord van Astrid Hoge, directeur van de Academie IT en Mediadesign van de HAN. Ze geeft aan dat het lectoraat en de samenwerking met Bartiméus goed aansluiten bij de academie. “We leiden onze studenten op om toekomstige producten en diensten zo vorm te geven of te ontwikkelen dat ze voor zoveel mogelijk mensen in de samenleving toegankelijk zijn. Eric heeft hiervoor al verschillende projectonderdelen in onze opleidingen gemobiliseerd. In combinatie met de internationale projecten van het lectoraat verrijken we ons onderwijs voor de studenten.”

Hierna presenteren achtereenvolgens Raph de Rooij (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Ruben Brave (ISOC en SER) en Ima Placencia Porrero (Europese Commissie) hun visie op nieuwe technologieën, implementatie van web toegankelijkheid, en huidige en toekomstige EU-toegankelijkheidsmaatregelen.

Aanstekelijke overtuiging

"Je werkt al zoveel jaar met overtuiging aan dit belangrijke thema en dat werkt aanstekelijk. Ik voel je betrokkenheid, je zorg en passie.”, aldus Yvonne de Haan, lid College van Bestuur van de HAN, bij de formele installatie van Eric Velleman. "We zijn blij met jou als lector en hebben er alle vertrouwen in dat je het lectoraat succesvol verder uitbouwt.”

Yvonne de Haan feliciteert Eric Velleman met zijn installatie

Bagage van onderwijsprofessionals en studenten

“Beperkingen zijn meer dan alleen eigenschappen van personen. We kunnen ze beschouwen als een evoluerend, interactief en multidimensionaal concept.”, aldus Eric Velleman in zijn inaugurele rede. “De sociale participatie van mensen met een beperking kunnen we verbeteren. Hiervoor moeten we de specifieke belemmeringen aanpakken waarmee zij worden geconfronteerd in hun pogingen om deel uit te maken van onze digitale samenleving.” Dit gaat volgens Eric Velleman verder dan alleen uitgebreide wetgeving vanuit de VN, Europa en Nederland waaraan het werkveld moet voldoen. “We moeten werken aan bewustwording, scholing, beleidsverandering, en co-creatie van nieuwe oplossingen, normen en best practices. Competenties op het gebied van 'Inclusive (digital) Design & Engineering' zouden tot de bagage van alle onderwijsprofessionals en studenten in opleidingen moeten behoren, zeker als ze een ontwerp- of ingenieurskarakter hebben. Onderwijs, onderzoek en het werkveld kunnen er samen voor zorgen dat de volgende generatie professionals bewuster te werk gaat en dat hun technologie vanaf het begin toegankelijker wordt.”

De inaugurele rede van Eric Velleman als lector staat uitgebreid beschreven in het boekje:

‘Accessibility Agents and the future of Inclusive Digital Design and Engineering' (pdf)

Dit lectoraat biedt een uitgelezen mogelijkheid om aandacht te vragen voor inclusief design, binnen de opleidingen van de HAN, maar ook breder in de samenleving.

Inclusieve samenleving

Het bijzonder lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering is mogelijk gemaakt met steun van het Bartiméus Fonds. “Wij maken ons hard voor een inclusieve samenleving voor mensen met een visuele beperking. Nieuwe technologie biedt veel kansen, maar het is van groot belang daarbij steeds te kijken naar de toegankelijkheid. Dit lectoraat biedt een uitgelezen mogelijkheid om aandacht te vragen voor inclusief design, binnen de opleidingen van de HAN, maar ook breder in de samenleving.”, aldus Joeke van der Mei, directeur Bartiméus Fonds.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het praktijkgericht onderzoek van het lectoraat op: