HAN mede-ontwikkelaar van wereldwijde rapportagetool voor digitale toegankelijkheid

Het lectoraat Inclusive Digital Design & Engineering (IDD&E) heeft gewerkt aan het herontwerp, de update en de uitbreiding van de WCAG-EM rapportagetool voor digitale toegankelijkheid. Deze tool ondersteunt auditors bij de evaluatie van websites en het delen van de resultaten in een gestructureerde rapportage. De WCAG-EM rapportagetool wordt gebruikt door veel organisaties in de wereld die audits voor digitale toegankelijkheid uitvoeren.

32148 Klassensessie computerlokaal, FEM Logistics

De rapportagetool werkt in de browser en ondersteunt auditors bij het handmatig controleren van een website of mobiele applicatie op toegankelijkheid. Op basis van de input genereert de tool een gestructureerd rapport met alle bevindingen.

Handmatige en automatische controle

De auditors kunnen vanuit de tool hun werk eenvoudig delen met anderen. Op die manier kunnen personen met verschillende rollen in het evaluatieproces bijdragen aan dezelfde evaluatie. Het is ook mogelijk gegevens te importeren van tools die de toegankelijkheid automatisch controleren. Op deze wijze kunnen een handmatige en een geautomatiseerde controle van de digitale toegankelijkheid worden gecombineerd.

De WCAG-EM rapportagetool is bedoeld voor ervaren auditors van digitale toegankelijkheid. De tool is beschikbaar op de website van het World Wide Web Consortium (W3C) en de volledige code is terug te vinden op GitHub. Momenteel is de tool beschikbaar in het Engels en Nederlands.

Mogelijk gemaakt door WAI-CooP

De HAN heeft bij de ontwikkeling van de tool nauw samengewerkt met de W3C/WAI Education and Outreach Working Group. Het werk van de HAN werd mogelijk gemaakt door WAI-CooP, Communities of Practice. Dit is een project voor coördinatie- en ondersteuningsacties, medegefinancierd door de Europese Commissie (EC) in het kader van het Horizon 2020-programma (subsidieovereenkomst 101004794).

Lees hier meer over de WCAG-EM rapportagetool.