Competentiegericht aannemen de oplossing voor tekort accountants?

Kantoormedewerkers en studenten Accountancy met elkaar in gesprek over de problemen op de arbeidsmarkt.

410385 spreker han mesters

Discussie

Op woensdag 25 mei kwamen zo’n 50 kantoormedewerkers en deeltijdstudenten Accountancy op de HAN bij elkaar. Aanleiding was het thema-event 'De strijd om talent in de accountancysector'.

Zoals we allemaal merken is de vraag naar accountants groot. Erg groot. Jonge accountants worden regelmatig benaderd. Door kantoren, maar ook steeds vaker door het bedrijfsleven. De motivatie voor het beroep is door de jaren heen sterk veranderd. Er lijkt een mismatch tussen verwachtingen van studenten en de manier waarop werkgevers goed personeelsbeleid denken te voeren. Er moet dus iets veranderen. Maar wat? Wat kunnen we als kantoor, als student of als onderwijsinstelling doen om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen? Kortom: een mooi onderwerp om met elkaar om de tafel te gaan!

De discussie werd afgetrapt door Han Mesters, sector banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO. Mesters stelde dat we in een unieke situatie zitten waarin een structureel tekort aan mensen blijft en een competentiegerichte benadering misschien wel het enige effectieve instrument is dat we hebben om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. Uit de discussies in subgroepen kwamen nog een aantal opvallende zaken naar voren:

Competentiegericht aanemen

Een aantal kantoren heeft al succes met het competentiegericht aannemen van nieuwe medewerkers. Op deze manier werd een supermarktmedewerkster, een bankier en iemand uit de cultuursector aangenomen. Ook over het laten doorgroeien van een accountant tot manager werd gediscussieerd. Je raakt dan een goede accountant voor een deel van zijn/haar tijd kwijt en krijgt er soms een matige manager voor terug. Niet handig, want onvrede over de leidinggevende is voor veel mensen de aanleiding voor vertrek. Stageplekken blijken een belangrijke manier om aan nieuw personeel te komen. De meeste studenten krijgen al tijdens hun stage een baan aangeboden. 

Werkdruk

Studenten vinden de werkdruk in combinatie met hun studie hoog. De balans werk en privé is op veel werkplekken een thema. De druk wordt nog eens verhoogd door het systeem van urendeclaraties. Voor veel starters voelt dit als een beoordelingsinstrument, een norm waarbinnen zij hun werk af moeten hebben. Het zorgt voor stress en extra uren buiten kantoortijd. Vertegenwoordigers van kantoren brachten in dat dit systeem zo niet bedoeld is. In de discussie bleek vaker dat de intenties van de kantoren, verwoord door de meer ervaren medewerkers, door de startende jonge professionals soms anders worden ervaren. Het helpt om hierover vaker het gesprek te voeren en de achtergrond van werkprocessen toe te lichten.

Meer ruimte voor innovatie

Op de bijeenkomst werd ook de uitkomst van een cultuurscan gepresenteerd, die in opdracht van de HAN was uitgezet onder studenten en accountantskantoren in het oosten van Nederland. In grote lijnen zijn hbo-studenten en management het met elkaar eens over de bedrijfscultuur bij accountantskantoren, al zijn er wel accentverschillen. De jongeren vinden dat de familiecultuur nog meer als bindmiddel ingezet moet worden en meer loyaliteit en meer betrokkenheid van de werkgever/leidinggevende zouden zij waarderen. Zowel kantoren als jongeren vinden dat er meer ruimte moet zijn voor innovatie.

Bij de afsluitende borrel werd er over deze thema’s nog stevig gediscussieerd. Met de bijeenkomst wil de HAN de contacten tussen werkveld, opleiding en studenten verder versterken.

Deeltijdopleidingen Accountancy en Control