Comeniusbeurs voor VR-project in Zorg en Welzijn

Binnen het thema ‘Regie voor de student in flexibel onderwijs’ heeft Astrid Timman recentelijk een ‘Senior Fellow beurs’ van het Comeniusprogramma verworven.

2c835610-0cf7-11ee-b02c-02565807075b Een foto van Astrid Timman. Zij is genomineerd voor Docent van het jaar 2022. Gepubliceerd door HB.

Data uit VR-simulatie als RichtingaanWijzer voor meer zelfregie van studenten

De beurs komt ten goede van het project ‘Data uit VR-simulatie als RichtingaanWijzer voor meer zelfregie van studenten’. Het project start in september 2022 en heeft een looptijd van 2 jaar. De idee is om aan professionals in spe al tijdens hun opleiding meer zelfregie te geven. Hierdoor zijn ze beter voorbereid op de huidige praktijk en gaat de kwaliteit van leren omhoog.

Wat voorafging

In 2020 ontving Astrid een Teaching Fellow beurs van het Comenius Programma waarmee zij het Virtual Reality (VR) karakter Max ​gebruiksklaar kon maken en als onderwijsinnovatie in de praktijk kon brengen. Deze innovatie is vervolgens geïmplementeerd in het ​vaardighedenonderwijs. Max is een virtuele cliënt waarmee studenten hun contactvaardigheden als professional tijdens een intakegesprek kunnen oefenen. Inmiddels zijn er diverse applicaties ontwikkeld voor het oefenen van verschillende soorten vaardigheden, deze zijn genoemd naar de beroepstaak die geoefend wordt in de applicatie. 

Geobjectiveerde feedback

De virtuele client Max reageert real-time op de student. Na afloop van het intakegesprek krijgen de studenten geautomatiseerde feedback. Hierbij wordt de uitvoering van de procedure die van toepassing is bij een kennismakingsgesprek automatisch geanalyseerd. Hierbij kijkt de applicatie onder meer naar de gespreksvaardigheden (luisteren, samenvatten, doorvragen). De applicatie blijkt in de praktijk goed te voldoen aan de behoeften van studenten: meer en consistentere oefenmomenten en geobjectiveerde feedback. De studenten vinden het ook fijn dat ze waar, wanneer en zo vaak kunnen oefenen als ze maar willen.​

Studenten vinden het fijn om zo vaak te kunnen oefenen als ze maar willen.

Door de VR-simulatie oefenen studenten vaker

Spelersdata uit de VR-simulatie tonen dat studenten (thuis) hun eigen leerproces sturen. Ze oefenden gemiddeld 4 keer in 8 dagen tijd en probeerden de eigen scores te verbeteren. De positieve resultaten vanuit deze pilot geven duidelijke aanknopingspunten om zelfregie van studenten te stimuleren. ​Dit was voor Astrid een reden om een nieuwe beurs aan te vragen.

Opbrengsten

Dit project biedt een basis voor een flexibelere aansluiting bij de diverse leerbehoeften van studenten. De spelersdata geven de opleidingen meer inzicht in leerstrategieën, didactiek voor onderwijs op maat en in stimulering van zelfregie. 

Doorontwikkeling dashboard ‘Intake’ en leeromgeving

De Comenius Senior Fellow beurs wordt gebruikt voor innovaties in het gespreksvaardighedenonderwijs van de propedeuse en om een onderwijsomgeving zo in te richten dat deze de zelfregie van studenten stimuleert en ondersteunt.
De eerder ontwikkelde VR-simulatie ‘Intake’, wordt uitgerust met een dashboard ​waarvoor studenten van AIM een prototype hebben ontworpen. Met dit dashboard kunnen studenten hun persoonlijke scores van verschillende speelrondes vergelijken. Op basis hiervan wordt duidelijk waar studenten zich nog verder in kunnen ontwikkelen.
Om het mogelijk te maken dat studenten op basis hiervan zelf hun onderwijsactiviteiten kiezen, wordt de VR-simulatie onderdeel van een leeromgeving met ingrediënten die studenten nodig hebben om zelfregie te kunnen pakken.
Ook in dit project zal de toekomstige gebruiker deelnemen als ontwerper.

Comeniusbeurs

Docenten en andere onderwijsprofessionals in het onderwijs kunnen een Comeniusbeurs aanvragen voor het doorvoeren van een onderwijsinnovatie binnen een faculteit, grote opleiding of substantieel onderdeel van een hoger onderwijsinstelling. De onderwijsverbetering dient direct ten goede te komen aan studenten in het Nederlandse hoger onderwijs.