BIG-registratie Medisch Hulpverlener

Mooi nieuws voor medische hulpverleners in de spoedeisende acute zorg. Zij mogen binnenkort handelingen verrichten zonder toezicht en tussenkomst van een arts. Dat vraagt om een aanpassing van het opleidingsprogramma van Medische Hulpverlening.

patient met mitella in bed luisteren naar hartslag

Het beroep van medisch hulpverlener is sinds 2017 als experimenteerartikel opgenomen in het BIG-register. Dit experiment, dat nog tot 1 mei 2022 loopt,  is geëvalueerd door het evaluatieteam Taakherschikking van het Maastricht UMC+.

Uit de evaluatie blijkt dat de BMH (bachelor Medische Hulpverlening) toegevoegde waarde heeft in de zorg en kan bijdragen aan ‘handen aan het bed’, met name in de spoedeisende en acute zorg. De minister geeft aan “blij te zijn met de positie die de BMH heeft verworven in het medisch ondersteunend domein en hoopt dat veel mensen kiezen voor het beroep en daarmee ook flexibel blijven om voor meerdere takken van sport in de zorg te kunnen kiezen”.

Spoedeisende acute zorg

De minister is van plan om de spoedeisende acute zorg (de ambulancezorg, spoedeisende hulp en cardiodiagnostiek/interventiecardiologie) op te nemen in artikel 3 Wet BIG. Dit houdt in dat deze BMH’ers een functioneel zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen krijgen. Zij mogen dus handelingen zonder toezicht en tussenkomst van een arts verrichten.

Anesthesie

Dit ligt anders voor de BMH met de differentiatie anesthesie. In de anesthesie setting is geen sprake van acute/spoedeisende situaties waarin direct toezicht en tussenkomst van een arts niet (altijd) mogelijk is. Op de werkvloer wordt geen onderscheid gemaakt in bevoegdheden tussen de BMH anesthesie en de anesthesiemedewerker, die in opdracht en onder supervisie van een arts werkt. Er is dus gekeken naar het aanpalende beroep. Daarom zal de BMH anesthesie niet worden opgenomen in artikel 3 Wet BIG.

Operatieve zorg

Voor wat betreft de evaluatie was de respons met betrekking tot de operatieve zorg tijdens het evaluatieonderzoek zeer gering en hierover konden dan ook geen betrouwbare uitspraken worden gedaan. Inmiddels is de BMH operatieve zorg bij de HAN ook gestopt.

Voorwaarden voor BIG-registratie

Om de BMH definitief in het BIG-register op te kunnen nemen stelt de minister 2 voorwaarden:

  • Ten eerste ligt bij de hogescholen de vraag om het opleidingsprogramma aan te passen zodat er gedurende de opleiding meer praktijkervaring komt. Hierover gaat de HAN in overleg met VWS.
  • Ten tweede wordt gevraagd om de BMH een andere naam te laten dragen. Waarom? Enerzijds omdat de term bachelor in de wet wordt gehanteerd om de context of graad van een opleiding aan te duiden en niet als term voor een beroepstitel. Anderzijds omdat de term medisch hulpverlener onvoldoende onderscheidend is en ook als verzamelterm of algemene aanduiding voor medische beroepsbeoefenaren wordt gehanteerd. Met deze vraag gaat de beroepsvereniging aan de slag.

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de BMH? Volg ons op Instagram!