Meerwaarde ACE Mobility voor HAN-studenten

Gerrit Averesch, directeur van de Academie Engineering en Automotive, bracht samen met Rob Verhofstad, voorzitter HAN College van Bestuur, op maandag 31 januari een werkbezoek aan ACE Mobility op de Automotive Campus in Helmond. Waarom? Omdat ACE veel samenwerkt met de HAN in Arnhem, waardoor studenten mee kunnen helpen aan innovatie op gebied van groene mobiliteit.

373824 Werkbezoek aan ACE Mobility op de Automotive Campus in Helmond op 31 januari 2022

ACE Mobility nu en in de toekomst

De nadruk is gelegd op de meerwaarde die ACE Mobility biedt als Center of Expertise op het gebied van innovatie, onderwijsvernieuwing en de verbinding tussen het bedrijfsleven en onderwijs.

373824 Werkbezoek aan ACE Mobility op de Automotive Campus in Helmond op 31 januari 2022

Het programma is afgetrapt met een korte introductie om duidelijk te maken waar ACE Mobility op dit moment staat en waar de focus op ligt in de toekomst. Projectondersteuner Niels Winter vertelde hoe het was om als student te beginnen bij ACE Mobility en daar nu werkzaam te zijn.

Vervolgens is het partnernetwerk, de pre-master, de onderzoeksprojecten en het ACE Mobility Professional Program uitvoerig besproken. Aansluitend zijn Gerrit en Rob meegenomen door Lex Boon, Managing Director Automotive Campus, in zijn verhaal over o.a. de historie en hoe de Automotive Campus in Helmond bijdraagt aan innovatieve kennisdeling en samenwerking tussen kennisinstituten, start-ups en onderwijsinstellingen binnen de automotive industrie.

Jeroen van der Werf, Project Manager IMIAT, introduceerde het onderzoeksproject IMIAT over zelfrijdend goederenvervoer. Als afsluiting was er een rondleiding door de werkplaats waar '2getthere' autonome voertuigen gebouwd worden.

Ebusco nieuwe partner

Een speciale aangelegenheid volgende aan het eind van het werkbezoek. Tjaard Sijpkes, CTO van Ebusco en Kees Slingerland, directeur van ACE Mobility, ondertekenden het Associate Partnercontract tussen ACE Mobility en Ebusco. Hierdoor treedt Ebusco toe tot de selectie van automotive bedrijven die een partnerschap met ACE Mobility zijn aangegaan.

Ebusco richt zich op het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van 100% elektrische stads- en streekbussen en bijbehorende ecosysteem. Het doel is om een betere en gezondere leefomgeving door duurzaam en emissievrij vervoer van mensen de standaard te maken. Ebusco is geen onbekende van ACE. Als projectpartner zijn zij al jaren betrokken bij het TALCOM project. Daarnaast nemen zij al enkele jaren deel aan de ACE Automotive Carriéredag.

151479 Logo netwerk ACE

Bronnen en fotografie: ACE Mobility