Nationale Studenten Enquête van start

De HAN doet mee aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). Het jaarlijkse onderzoek onder bijna alle studenten in het hoger onderwijs start op 17 januari en loopt tot 13 maart. Studenten kunnen hun mening geven over de opleiding die ze volgen.

studenten in de klas

Input voor studiekiezers

De mening van onze studenten gebruiken we om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Ook is hun oordeel over bijvoorbeeld de inhoud van hun opleiding, belangrijke input voor het samenstellen van de lijsten ‘Beste studies’ van de Keuzegids HBO en weekblad Elsevier. Relevante informatie voor aankomende studenten, die zo de studies waarin ze geïnteresseerd zijn, goed kunnen vergelijken. 

De NSE is ook een van de bronnen voor Studie in Cijfers. Aankomend studenten kunnen hiermee hun opleiding vergelijken met het landelijk gemiddelde. Deze informatie publiceren we op onze opleidingspagina’s.

Onderwerpen enquête

Alle bachelor- en masterstudenten bij de HAN krijgen per mail een uitnodiging voor de enquête. Deze aspecten van de opleiding komen hierin aan bod:

  • de inhoud, verworven vaardigheden en de voorbereiding op de beroepsloopbaan; 
  • docenten, informatie vanuit de opleiding, studielast en studiebegeleiding; 
  • studiefaciliteiten en studieroosters;   
  • toetsing en beoordeling.

De Nationale Studenten Enquête: wat en waarom