Be an Engineer: resultaten en toekomstperspectief

Het netwerk van 'Be an Engineer' bestaat momenteel uit 175 bedrijven en 463 geïnteresseerde kandidaten, waarvan 80 ingeschreven en 15 geplaatst zijn in 2021.

324020 Be an Engineering is een opleidingstraject voor associate degrees en bachelors binnen automotive, bouwkunde, elektrotechniek, energietechniek, embedded systems engineering, technische bedrijfskunde en werktuigbouwkunde in deeltijd.

Landelijke campagne

Be an Engineer staat nog in de startfase en de komende jaren zal het haar waarde bewijzen in de gezamenlijke aanpak.

Het professionele netwerk organiseerde het afgelopen anderhalf jaar diverse activiteiten. Zo is er een landelijke campagne gemaakt die 'Be an Engineer' op de kaart heeft gezet als de bemiddelaar voor instromers in de techniek, is een website gelanceerd en worden sociale media ingezet om talenten en bedrijven te interesseren.

Daarnaast is een backoffice ingericht om informatie van kandidaten en bedrijven te kunnen monitoren, zijn informatie- en Meet & Match-bijeenkomsten voor kandidaten en bedrijven georganiseerd en zijn kandidaten geplaatst bij bedrijven gekoppeld aan een opleiding bij één van de deelnemende hogescholen.

Vijfjarenplan

Voor de volgende fase is een vijfjarenplan uitgewerkt. Dit vijfjarenplan bestaat uit:

  • Commitment voor 2022 inclusief financiële bijdrage, voor de activiteiten te realiseren in 2022;
  • Commitment voor de looptijd van het vijfjarenplan 2022-2026; het realiseren van de ambitie om (in 2026) 3.000 talenten per jaar in te laten stromen in de techniek (werken en leren, omscholen, bijscholen).

Doorgaan op de ingeslagen weg en het aanbrengen van de noodzakelijke versnelling kan als het vliegwiel in gang wordt gezet door ieders inzet, vanuit brancheverenigingen, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Samen werken aan het realiseren van het vijfjarenplan en vertrouwen uitspreken naar elkaar zal zichtbaar resultaten opleveren daar waar het gaat om meer talent in te laten stromen in de techniek.

324018 Be an Engineering opleidingstraject voor elektrotechniek en werktuigbouwkunde in deeltijd 2021/2022

Vragen? 

Wil je meer weten of wil je je aanmelden als student of werkgever? Ga dan naar www.beanengineer.nl.