Bachelor Medische Hulpverlening in de toekomst een dagje naar Duitsland?

Een delegatie van de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) heeft op 2 november een bezoek gebracht aan de Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf.

31958 studenten in de klas

Wat stond er op de agenda?

Daar heeft de HAN de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening gepresenteerd aan een grote groep Duitse studenten van de opleiding Medizinische Assistenz (vanaf volgend jaar te noemen: Bachelor Physician Assistance/BPA). 

Daarnaast heeft de HAN een goed gesprek gehad met de opleidingsverantwoordelijken van de toekomstige BPA over verdere samenwerking tussen de HAN en de Flieder Fachhochschule.

Inspirerende middag

Al met al een heel inspirerende middag, waarin we de kijk op de functiedifferentiaties in onze beide landen en de uitdagingen waar we voor staan onder de loep hebben genomen. Gelukkig kunnen we constateren dat er in beide landen een grote behoefte is aan onze afgestudeerden én opleidingen Medische Hulpverlening c.q. Medizinische Assistenz en dat we allemaal hard werken om in deze behoefte te voorzien.

De wereld van de BMH houdt niet op bij de grens

Nu gaan we als Nederlandse en Duitse opleiding een weg vinden hoe we nog meer kunnen leren (en profiteren) van elkaar. We hebben gekeken naar mogelijkheden als het verzorgen van een grensoverschrijdende minor of een inpassing van een (internationaal) deel in het curriculum. Ideeën genoeg, maar het zal nog wat denk- en uitwerktijd vragen. Vooreerst lijkt het ons leuk en haalbaar om een uitwisseling van een dag voor beide opleidingen te organiseren. De eerste stap is gelukkig gezet en we mogen doorbouwen aan onze al langer bestaande relatie. Mooi om te zien dat de wereld van de BMH niet ophoudt bij de grens!