Boek over ondernemerscompetenties gepresenteerd tijdens 'Staat van het mkb'

Om als samenleving de grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden, is een ondernemende grondhouding van cruciaal belang. Wat die ondernemersgeest en -mentaliteit is en hoe je die studenten kunt bijbrengen, staat in het boek 'Aan de slag met EntreComp in het onderwijs'.

33fd949a-0ce9-11ee-96ba-02565807075b koffiecorner, Overleg, samenwerken, koffie, corner, gesprek, finance, economie

Op donderdag 18 november, tijdens het evenement 'Staat van het mkb', is het boek van HAN-lector Thomas Lans en mede-auteur Marco van Gelderen van de VU gepresenteerd en besproken. Dat gebeurde tijdens een online bijeenkomst met leden van het Nederlands Comité van Ondernemerschap.

Ondernemend vermogen stimuleren

“In plaats van dat studenten zich afvragen: welk risico heeft mijn idee, zouden ze zichzelf vaker moeten afvragen: wat is het ergste dat er mis kan gaan als ik gewoon begin?” Dit soort praktische inzichten en oefeningen vormen de basis van het boek. Het stelt docenten in het beroepsonderwijs en voorgezet onderwijs in staat om het ondernemend vermogen bij hun studenten te stimuleren, stelt Thomas Lans, lector Kansrijk Ondernemen bij de HAN.

In plaats van dat studenten zich afvragen: welk risico heeft mijn idee, zouden ze zichzelf vaker moeten afvragen: wat is het ergste dat er mis kan gaan als ik gewoon begin?

Praktische handvatten

“Ondernemerscompetenties zijn voor iedere student belangrijk”, zegt Lans. “En het ontwikkelen en lesgeven in dit soort competenties is nadrukkelijk niet voorbehouden aan docenten economie of docenten ondernemen. Het geldt voor alle docenten die ondernemend gedrag belangrijk vinden en het in hun lessen willen stimuleren.” Dit boek biedt daarvoor praktische handvatten, die gebaseerd zijn op de belangrijkste inzichten uit het ondernemerschapsonderwijs en -onderzoek van de afgelopen decennia.

15 competenties

Uitgangspunt voor het boek zijn de 15 competenties die in Europees verband zijn ontwikkeld – het EntreComp-model - en samen de basis vormen voor het ondernemend vermogen van Europa. Enkele voorbeelden van dit soort competenties zijn: kansen zien, middelen bijeenbrengen en omgaan met onduidelijkheid, onzekerheid en risico. Van alle 15 competenties staan in het boek wetenschappelijke inzichten en oefeningen.

Over het lectoraat Kansrijk Ondernemen

Bij de HAN is het lectoraat Kansrijk Ondernemen gestart. Het richt zich op 2 vraagstukken: welke ondernemerscompetenties zijn nodig om kansen te zien, afwegingen te maken en beslissingen te nemen in toenemende onzekerheid? En: welke ondersteuning kan het regionale ecosysteem voor ondernemerschap daarin bieden?