1e jaars studenten onderzoeken herbestemming pand Meinerswijk

Om onderzoekend handelen direct al in het 1e studiejaar aan te wakkeren, krijgen studenten Bouwkunde vanuit het werkveld een praktijkgerichte onderzoeksopdracht rondom de herbestemming van Stadsblokken Meinerswijk in Arnhem.

1aae45fa-0cf5-11ee-83c2-02565807075b 5 bouwkunde studenten, verkorte route. vlnr: Andries Masterbroek, Lars de Haan, Alfred Rouwenhorst, Tymen Branderhorst en Arda Güççük

KondorWessels Projecten (KWP) ontwikkelt op Meinerswijk een aantrekkelijk natuurgebied midden in de stad waar jong en oud kan wonen en recreëren. Een klas vol studenten die gezien hun mbo-vooropleiding hun bachelor Bouwkunde tijdens de verkorte opleiding in 3 jaar gaan halen, kreeg een aansprekende herbestemmingsopdracht.
 

Voormalige baksteenemailleerderij

Opdrachtgever KWP zag namelijk voor de voormalige baksteenemailleerderij -die onderdeel is van de steenfabriek- potentie als verenigingsgebouw voor de Arnhemse roeivereniging 'Jason' die overweegt om zich op termijn te vestigen in Meinerswijk. Door de ligging van het pand (zowel aan het toekomstige binnenwater als dicht bij de Rijn) kan dit voor beide partijen interessant zijn. 

De studenten Bouwkunde kregen de onderzoeksopdracht: "Is het praktisch en financieel haalbaar om de voormalige emailleerderij in te richten en te exploiteren als duurzaam club- en botenhuis zoals uitgewerkt in het structuurontwerp?" Een prachtige manier om gelijk al in het 1e jaar een onderzoekende houding te ontwikkelen aan de hand van een project uit de praktijk.

357170 De baksteen emailleerderij op stadsblokken meinerswijk.

Renoveren voor behoud

"Haalbaarheid en herbestemmen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een verantwoorde keuze maken om een gebouw te behouden of te slopen dwingt je tot een nauwkeurige analyse van alles wat ermee samenhangt," weet 1e jaarsstudent Alfred Rouwenhorst vanuit zijn lessen. Hij zit in een projectgroep met Andries Mastenbroek, Lars de Haan, Tymen Branderhorst en Arda Güççük en vertelt: "De voormalige emailleerderij, is van begin jaren 60. Een ouderwets gebouw dus dat niet is geïsoleerd. Onze projectgroep liet zien wat en hoe we waar wilden na-isoleren om aan de huidige eisen te voldoen. We hebben een compleet nieuwe indeling ontworpen en rekenden ook uit wat deze herbestemming zou kosten. Uit ons onderzoek bleek dat het plan zowel bouwkundig als bouwfysisch haalbaar is en daarom hebben we geadviseerd om de emailleerderij te renoveren voor behoud van het pand en het vervolgens te verhuren aan de roeivereniging."

Een verantwoorde keuze maken om een gebouw te behouden of te slopen dwingt je tot een nauwkeurige analyse van alles wat ermee samenhangt."

Eindpresentatie

"Behalve een integraal rapport, een A3 presentatievel en een aantal bouwmaterialenopdrachten, hield iedere groep een eindpresentatie." Om deze course goed af te ronden, moest deze presentatie meer zijn dan een standaard Powerpoint. Dat liet de groep van Alfred zich geen 2 keer zeggen. Omdat ze vinden dat beeld meer zegt dan 1.000 woorden, maakten ze een pakkend filmpje. "Per onderdeel heeft iedereen eerst handmatig de bestaande situatie getekend en volgens de nieuwe isolatiemethode aangegeven. Daarna zijn de filmpjes aan elkaar geplakt en versneld afgedraaid," schetst Alfred de samenwerking met zijn medestudenten. 

Vervolg

Alle ideeën van studenten die de afgelopen jaren zijn opgehaald voor Meinerswijk zijn steeds gebundeld en bij de eindpresentatie aangeboden aan projectleider van Meinerswijk. De plannen zijn beoordeeld en van feedback voorzien. Een 'leuk en leerzaam traject', vindt Alfred.

Stadsblokken Meinerswijk

Stadsblokken Meinerswijk is een uiterwaardengebied gelegen op de zuidelijke oever van de Rijn tegenover het centrum van de stad Arnhem. Het gebied was lange tijd door hekken en versnipperd eigenaarschap ontoegankelijk. Met het plan Stadsblokken Meinerswijk krijgt Arnhem er een groot, aaneengesloten en toegankelijk uiterwaardenpark bij. 

356507 Impressie van Meinerswijk. Foto van KondorWessels en dankzij Roy Nijenhuis te gebruiken.