iXpeditie Maatwerk: serious game voor onderwijs op maat met ict

Met ict kunnen onderwijsinstellingen effectiever onderwijs creëren voor leerlingen en studenten, met een aanbod op maat. Maar hoe doe je dat? En met welke factoren moet je rekening houden? Serious game iXpeditie Maatwerk biedt uitkomst. Associate lector Leren met ict Anne-Marieke van Loon werd hierover geïnterviewd door Tech Gelderland.

32540 ict studenten in de les

Interview op Tech Gelderland

Anne-Marieke van Loon is associate lector Leren met ICT en werkzaam bij het iXperium/Centre of Expertise Leren met ICT. Samen met anderen in het RAAK-project (SIA) ontwierp zij het hybride spel iXpeditie Maatwerk. In dit spel wordt de onderwijspraktijk gesimuleerd. Als onderdeel van een schoolteam bedenk je oplossingen voor hulpvragen van virtuele leerlingen, steeds vanuit een andere rol. In het interview met Tech Gelderland vertelt Anne-Marieke meer over iXpeditie Maatwerk: wat is het precies en hoe voegt het spel waarde toe voor de onderwijspraktijk?

192178 Lector Anne-Marieke van Loon

LectoraatLeren met ict

Goed onderwijs in ict geletterdheid draagt bij aan het verkleinen van kansenongelijkheid. En ict is onmisbaar om het onderwijs flexibeler en op maat in richten. Dit vraagt om leraren (opleiders) die competent zijn in leren en lesgeven met én over ict.

236876 studenten aan het werk met robot