Eerste groep vaktherapeuten afgestudeerd aan de Master Vaktherapie

De Master Vaktherapie is een unieke opleiding die in 2019 bij de HAN van start is gegaan. De eerste groep vaktherapeuten is nu afgestudeerd. Met de titel 'Master of Arts' gaan deze 17 vaktherapeuten verder op de ingeslagen weg van professionalisering, onderbouwing en innovatie van vaktherapie. Voor zowel de therapeuten zelf als het vak een belangrijke mijlpaal. De onderzoeken en innovaties van zijn gebundeld in een speciaal uitgebracht abstractboekje.

345320 Voorkant van het abstractboekje van de studenten van de Master Vaktherapie

De kersverse gediplomeerden zijn, net als de huidige studenten, allen in 2019 begonnen met een bachelor Vaktherapie op zak en waren als vaktherapeut werkzaam. Ze kwamen uit alle delen van het land. De opleiding was en is immers met haar vaktherapiebrede opzet de enige in haar soort in Nederland.

Downloaden
 

Abstractboekje

De onderzoeken en innovaties van de afgestudeerde vaktherapeuten zijn gebundeld in een speciaal uitgebracht abstractboekje. 

345320 Voorkant van het abstractboekje van de studenten van de Master Vaktherapie

Start alumnivereniging

Met de diplomering is ook de alumnivereniging van de Master Vaktherapie opgericht. De alumnivereniging gaat zich richten op (na)scholingsaanbod voor zowel de huidige masterstudenten als de alumni van de opleiding. De vereniging zal bovendien ontwikkelingen in het vaktherapeutische werkveld in het masteronderwijs helpen integreren. Uiteraard biedt de vereniging studenten en alumni de mogelijkheid om elkaar te blijven zien en kennis uit te wisselen.  

Samenwerking

Studenten kunnen zich met de Master Vaktherapie specialiseren in hun eigen vaktherapeutische discipline en tegelijkertijd vakoverstijgend leren werken en onderzoeken, dankzij de unieke generalistische opzet. Belangrijk daarbij is de samenwerking met vier andere hogescholen (Zuyd Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Leiden Hogeschool en NHL Stenden Hogeschool). Samen met hen heeft de HAN de master ontwikkeld en vormgegeven. Bovendien zijn de nieuwste ontwikkelingen en kennis gewaarborgd in de opleiding, dankzij de nauwe samenwerking met het Lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVak) en met het bijzonder Lectoraat Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen van de HAN.

Direct doorstromen vanuit de bachelor

Dankzij de samenwerking tussen de hogescholen sluiten de bacheloropleidingen Vaktherapie van deze hogescholen naadloos aan op de Master Vaktherapie. Na de bachelor is direct doorstromen naar de Master Vaktherapie bij de HAN dan ook geen probleem. Een leerwerkplek is nodig om kennis en opdrachten te kunnen toepassen en onderzoek te doen.

Meer weten over de Master Vaktherapie? Kijk dan op han.nl/mvt.