3 post-hbo opleidingen ingeschaald op NLQF6

Nadat in april 2020 de opleidingskwalificatie van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) is ingeschaald op NLQF niveau 6, zijn er nóg 3 post-hbo opleidingen bij gekomen. Dit betreffen de opleidingen Pijnconsulent, Transferverpleegkundige en Arboverpleegkundige. Die zijn sinds medio oktober 2021 ook ingeschaald op het kwalificatieniveau NLQF6. En daar zijn we trots op!

345394 Taart t.b.v. de inschaling van Arboverpleegkundige, Transferverpleegkundige en Pijnconsulent op NLQF6

NLQF

In het Nederlandse onderwijssysteem wordt het NLQF (het Nederlandse kwalificatiesysteem) gebruikt om het niveau van een kwalificatie aan te geven. Een NLQF-inschaling vertelt niet zozeer iets over de geleverde studie-omvang of -inhoud van een opleiding, maar over het niveau van de kwalificatie waarop een bepaald leerproces is afgerond. Inschaling op een NLQF niveau maakt opleidingen vergelijkbaar en zorgt voor zekerheid. Het maakt duidelijk welke opleidingen eenzelfde niveau hebben als de eigen kwalificatie. Werknemers kunnen zodoende makkelijker aantonen op welk niveau zij functioneren en dat bevordert de mobiliteit van medewerkers.

Binnen het team van HAN VDO Gezondheid – de post-hbo verpleegkundige vervolgopleidingen van Academie Gezondheid & Vitaliteit - is in het afgelopen jaar veel werk verzet om inschaling van de opleidingskwalificaties Pijnconsulent, Transferverpleegkundige en Arboverpleegkundige mogelijk te maken.

“Het NLQF6-inschalingstraject heeft ons geholpen om ons onderwijs nog verder te verbeteren”, vertelt Gerda Woltjer, opleidingscoördinator van Arboverpleegkundige. “Door nog eens kritisch te kijken naar de verbinding tussen leeruitkomsten, toetsing en onderwijs hebben wij ons onderwijs naar een hoger niveau getild. We hebben ons continu de vraag gesteld: doen we de juiste dingen om een leeruitkomst te behalen?”.

Een boost

Monique Leenders, opleidingscoördinator bij zowel Arboverpleegkundige als Transferverpleegkundige sluit zich aan bij de uitspraak van Gerda. “Het traject voor de aanvraag van NLQF6 heeft echt een boost gegeven aan de kwaliteit van de opleidingen. Het heeft ons bewust gemaakt van hoe we ons onderwijs vormgeven. Hoe we het wíllen vormgeven en waar nog verder gebouwd kan worden aan de verbinding met de praktijk.” Ze is dan ook ontzettend trots op de erkenning van het NLQF6-kwalificatieniveau. “Het bevestigt ons dat we als HAN VDO Gezondheid op de goede weg zijn.”

Erkenning

Ook Marion Giesberts, opleidingscoördinator bij Pijnconsulent, stemt in met deze bekrachtiging. “De post-hbo opleiding Pijnconsulent is de enige in Nederland en staat bekend als een opleidingstraject dat je er niet zomaar even bij doet”, vertelt ze. “Van pijnspecialisten en andere experts krijgen we vaak positieve feedback over het niveau van de opleiding. Pijnconsulenten krijgen een bredere klinische blik, zijn kritisch en dragen vanuit een biopsychosociale bril bij aan diagnostiek en behandeling van complexe pijnproblemen. De NLQF6-inschaling geeft hiervoor nu formele erkenning!”

Meer informatie

Binnen HAN VDO Gezondheid wordt momenteel hard gewerkt om op kort termijn ook de andere post-hbo opleidingskwalificaties te laten inschalen op NLQF6-niveau. Voor de opleidingen Maag Darm Leververpleegkundige (MDL), Urologie Continentie Stomaverpleegkundige (UCS), Technische Thuiszorgverpleegkundige (TTV), Verpleegkundige Complementaire Zorg en Verpleegkundige Gerontologie & Geriatrie (VGG) volgt inschaling op NLQF6-niveau naar verwachting per februari 2022. Wil je meer informatie? Via de websites van de opleidingen houden we je op de hoogte. Een handig overzicht van onze opleidingen vind je op han.nl/verpleegkundige-vervolgopleidingen.

Interesse in één van deze opleidingen? Bezoek onze Open Avond op 17 november 2021.