Hoe slim, schoon en sociaal zijn bedrijven in de regio?

Zonder samenwerking is het voor veel bedrijven lastig om te innoveren. Zeker om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden is samenwerking tussen ondernemers, studenten en onderzoek van groot belang.

225843 Venndiagram Slim Schoon Sociaal
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Een prachtig voorbeeld van een slimme samenwerking is de Young Innovators Tour. In deze pilot hebben 52 HAN-studenten Bedrijfskunde met een speciaal ontwikkelde tool ondernemers bezocht in het Rijk van Nijmegen om te achterhalen hoe slim, schoon en sociaal ondernemingen op dit moment zijn.

Quickscan

Het Young Innovators project is een structurele, meerjarige samenwerking tussen RvN@, de opleiding Bedrijfskunde van de HAN, het Lectoraat Smart Business en studievereniging Nexus van Bedrijfskunde van de HAN. De data die de studenten met de quickscan ophalen bij de bedrijven dienen als basis van de ontwikkeling van de mkb-agenda.

Innovatiekracht versterken

"Veel ondernemers zijn op zoek naar nieuwe inzichten zodat ze in de toekomst wendbaar blijven," hoort Han Rouwenhorst van het RvN@ vaak terug. Hij probeert samen met ondernemers de innovatiekracht van het mkb in het Rijk van Nijmegen op een slimme manier te versterken.

Al vroeg binnenkijken

Het mes snijdt voor alle betrokken partners aan meerdere kanten. Yvonne Peterman van het Lectoraat Smart Business vertelt: "Behalve dat het belangrijk is om onderzoek en onderwijs te verbinden met het werkveld, wilde ik ook graag onze ontwikkelde quickscan tool testen om te achterhalen hoe slim, schoon en sociaal bedrijven in de regio zijn. Daarbij is het natuurlijk mooi dat studenten al zo vroeg in de opleiding in de keuken van ondernemers mogen kijken en bekend raken met de concepten slim, schoon en sociaal."

Waardevol reflectiemoment

Matthijs Kolthoff is vertegenwoordiger vanuit de opleiding Bedrijfskunde en beaamt: "Het is goud waard dat bevlogen en onbevangen studenten op gelijkwaardig niveau met ondernemers in gesprek kunnen. Voor de eerste keer zagen zij in de praktijk wat de thema’s slim, schoon en sociaal concreet inhouden. Voor ondernemers zijn de gesprekken natuurlijk een waardevol reflectiemoment om te zien waar zij op de innovatieladder staan. Soms dachten ze al ver te zijn met bijvoorbeeld duurzaamheid, technologie of inclusiviteit. Na een gesprek met een student Bedrijfskunde bleken ze toch minder ver dan ze dachten."

Relevantie studenten

Student Bedrijfskunde Rick Messing van studievereniging Nexus: "Het is geweldig dat ik dankzij het project Young Innovators mee kan bepalen hoe een toekomstige student wordt opgeleid." Nexus had al eerder een warm contact met RvN@, doordat het bestuur 2 jaar geleden al contact zocht met dit netwerk. "De studievereniging was op zoek naar een manier om de opleiding nóg beter aan te sluiten op het werkveld en daarmee de relevantie van studenten Bedrijfskunde te vergroten," zegt Rick.

Het is geweldig dat ik dankzij het project Young Innovators mee kan bepalen hoe een toekomstige student wordt opgeleid. ”

Ambitie

Het ene bedrijf is het andere niet. Toch gebeuren er veel mooie dingen bij bedrijven in de regio, zo ontdekten de studenten Bedrijfskunde. Nu de pilot is afgerond en het project uitvoerig is geëvalueerd, worden vervolgstappen genomen. Studenten projectmanagement gaan het proces strakker inregelen terwijl RvN@ en het Lectoraat Smart Business gaan de opgehaalde gegevens analyseren om een eerste inschatting te maken hoe bedrijven scoren op de genoemde thema's. In de tussentijd scherpt Yvonne de tool verder aan en evalueren de studenten hun experiment. Daarna kan een nieuwe lichting studenten opnieuw on tour om informatie te verzamelen.

Innovatie projecten

Han hoopt dat de eerstejaarsstudenten van nu in het 4e jaar grote ontwikkelingen waarnemen bij de bedrijven. "Dan gaan we uiteindelijk zien waar kansen liggen om in gezamenlijkheid innovatieve projecten op te zetten voor bedrijven. Graag samen met young professionals, die dan hopelijk een bijdrage willen blijven leveren aan het Rijk van Nijmegen."

Samen SlimMeer over Smart Region

Kijk op Smart Region voor meer voorbeelden hoe de HAN samen met diverse partners grenzen verlegt door te werken aan het innovatief vermogen en blijf op de hoogte via de nieuwsbrief.

  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
Smart Region vrouw met bril