"Wat wij op de HAN doen, kan straks invloed hebben op de hele wereld"

Op 11 oktober start de 19e editie van de EU Regions and Cities Week: een evenement gericht op samenwerking tussen regio’s in heel Europa. Dit jaar is niemand minder dan onze eigen Frank Croes gevraagd te spreken. Maar wat gaat hij precies zeggen? En met welk doel?

186302 centrum meervoudige waardecreatie, compilatie van stockbeelden 2020

Politici, beleidsmakers, ondernemers, experts en instellingen uit heel Europa komen van 11 tot 14 oktober bij elkaar om in samenwerkingsverband over maatschappelijke uitdagingen en oplossingen te praten. Dit jaar is het thema van de week ‘Together for Recovery’, met als belangrijk onderdeel de transitie naar een duurzame, groene samenleving. Niet voor niets dus dat Frank Croes gevraagd is als spreker. Frank is Programmamanager Circulaire Economie bij de HAN voor het Centrum Meervoudige Waardecreatie (CMW)

Frank, wat gaat er in oktober precies gebeuren?

De Europese Commissie organiseert deze week. Dit keer worden regio’s in de picture geplaatst. Wij zijn één van de regio’s die als showcase is geselecteerd. Een ideale gelegenheid om te laten zien hoe wij als regio in samenwerking komen tot duurzame innovatie. Mijn bijdrage is onderdeel van de workshop: ‘How higher education is supporting regions, cities and companies to recover and thrive.' Hierin benoem ik het belang van een integrale, holistische visie op de grote maatschappelijke vraagstukken. Wij sturen hierbij aan op meervoudige waardecreatie."

228429 Master Circulaire Economie. Frank Croes

Wat ga je daar precies over vertellen?

“Het uitgangspunt hierbij is dus de regio Arnhem-Nijmegen. Een uniek ecosysteem dat zich positioneert als: ‘Lifeport Arnhem-Nijmegen’. Ik benoem enkele speerpunten in het regionaal beleid en vind het belangrijk om te laten zien dat wij echt samen met studenten in interdisciplinaire teams onderzoeken en adviseren. En dat we met oplossingen komen voor grote innovatievraagstukken die hier spelen.”

Kun je vast een voorproefje geven?

“Ik ga zeker aandacht besteden aan een project dat we samen met de gemeente Arnhem en een multidisciplinair studententeam zijn gestart. Samen ontwikkelen we een plan voor klimaatadaptatie voor de wijken Sonsbeek en St. Marten. Dat zijn oudere wijken waar veel uitdagingen liggen op het gebied van vergroening, het managen van hittestress, biodiversiteit en het slimmer geleiden van regenwater. Dat kun je allemaal alleen maar voor elkaar krijgen door samenwerking. We praten samen met de gemeente, raadsleden, bedrijven als NL Green Label en andere stakeholders in de buurt over wat die wijken nodig hebben om klimaatadaptief te worden.”

Waarom licht je juist dat project eruit?

“Het is een prachtig voorbeeld, omdat het alles samenbrengt: onze kennis en studenten met verschillende achtergronden, de kwaliteiten van bewoners, bedrijven, de inzichten van overheden en de belangen van stakeholders. Dat komt allemaal samen in die transitieagenda, met als doel dat die wijken straks groener en prettiger leefbaar zijn. Daardoor worden woningen waardevaster, en mensen blijven langer vitaal en productief. Het project draagt zo bij aan een duurzame balans tussen sociaal-economische en ecologische waarde en is daarmee een mooi voorbeeld van meervoudige waardecreatie in de praktijk.”

In de regio, dus. Hoe zit het met de impact van zo’n project daarbuiten?

“We zoomen in op hoe wij die klimaatadaptatie samen aanpakken. Dat doen we op basis van  participatief onderzoek, met nieuwe technologie, door nieuwe problemen op een slimme manier in kaart te brengen, samen met studenten. Als het in die wijken die ik net noemde goed toeven is omdat alles met elkaar in balans is, heeft dat een voorbeeldfunctie voor andere wijken. Dat geeft een positieve impuls aan de regio en de regionale arbeidsmarkt. En je laat zien dat je als regio een echte expertiseregio bent. Andere regio’s zien dat vervolgens ook en kunnen daarvan leren. Zo kan wat je op kleine schaal doet ook op veel grotere schaal impact hebben. Zelfs mondiaal. Daarom is deze week ook zo belangrijk: daar komt heel Europa samen.”

Eigenlijk luistert straks dus heel Europa naar je. Hoe lang heb je de tijd om indruk te maken?

“Een kwartier. Dat is kort. Maar ik ben overtuigd van de meerwaarde van de boodschap. Omdat ik wil laten zien dat we in de regio echt samen met onze stakeholders onze rol oppakken op het gebied van verduurzaming, klimaatadaptatie en het gebruik van slimme technologie. We laten zien dat we kennis van zaken hebben om oplossingen te creëren en de kenniswerkers van de toekomst opleiden die nu al leren hoe je draagvlak creëert. Ik ben overtuigd dat dat indruk maakt.”

Wat is eigenlijk de ideale uitkomst van je lezing?

“Het belangrijkste doel vanuit de HAN is natuurlijk kennisdeling. Het is een opdracht van het hoger onderwijs om mensen op te leiden, kennis te ontwikkelen en de samenleving verder te brengen. Dat geldt voor overheden en not-for-profitorganisaties. Ook de ondernemingen die participeren hebben duurzaamheid en maatschappelijk gewin tot doel. We kunnen daar dus echt tot elkaar komen en werken aan wat hier het échte gemeenschappelijke belang is: het gezamenlijk bouwen aan een duurzame en toekomstbestendige samenleving. Dat kun je alleen multidisciplinair bereiken. We moeten allemaal in verbinding samenwerken.”

Aanmelden

De EU Regions and Cities Week wordt van 11 oktober 14:30 uur tot 14 oktober 15:30 uur digitaal georganiseerd. Frank Croes spreekt 13 oktober tussen 9:30 uur en 11:00 uur tijdens de workshop How higher education is supporting regions, cities and companies to recover and thrive.  

Je kunt je gratis aanmelden voor het evenement via deze link.

322308 Logo van de EU Regions and Cities week 2021