"Het hbo is veel leuker dan de universiteit"

Het College van Bestuur (CvB) bezocht begin juli de Academie Organisatie en Ontwikkeling. Academiedirecteur Gisela Albers en de academiemanagers ontvingen de leden van het CvB. Studenten en docenten presenteerden hen een aantal highlights van de academie.

32447 Basecamp, Bisschop Hamerhuis, studenten op blauwe bank, ontspannen, landscape, FEM HBO Rechten

Geen Negatief Bindend Studieadvies voor Rob Verhofstad

Al snel kwam een aantal thema’s aan bod zoals de behoefte vanuit het werkveld en de regio aan meer associate degree opleidingen, de cultuurverschillen tussen de opleidingen van de academie, de groei van de deeltijdopleidingen en de stroomversnelling waarin het hbo is geraakt. Waarbij Bridget Kievits opmerkte dat het hbo een veel leukere sector is dan de universiteit. En waarbij Rob van zijn CvB-collega’s na zijn ‘propedeusejaar’ géén NBSA kreeg! 

"Thuiswerken moeten we erin houden"

Deze actuele stelling kregen de aanwezigen voorgelegd door enthousiaste studenten van de minor Happy Healthy Worklife. De enige die thuiswerken niet zo’n goed idee vond, was Rob Verhofstad: "Wat moeten we dan met de campus?" Wél was iedereen het erover eens dat we de verbinding met elkaar nodig hebben en dat we deze ook actief moeten opzoeken.

In de minor Happy Healthy Worklife werken de opleidingen Toegepaste Psychologie, HRM en Learning and Development in Organisations samen. Studenten Josja Stehouwer, Myrthe van Slooten en Femke Bokdam vertelden over hun onderzoek naar de behoefte aan flexibel werken bij een woningstichting. Hun aanbevelingen werden al snel doorgevoerd en ook andere woningstichtingen hebben belangstelling. Een zeer geslaagd project dus, vond ook het CvB.

Busrit door Oss

Oss? Jawel, daar is de Talentencampus gevestigd. Richard van Ommen is directeur en trotse intermediair. De Learning Communities van de opleiding Bedrijfskunde werken intensief samen met de Talentencampus, zo ook student Naomi van der Hoeven. Haar onderzoek richtte zich op de Sustainable Development Goals. De resultaten van haar onderzoek werden de volgende dag al gebruikt. Richard wil met de Talentencampus voorkomen dat talent uit de regio naar elders vertrekt. Deze samenwerking met de opleiding Bedrijfskunde is een voorbeeld van werken in de driehoek. En de busrit? Studenten die een onderzoek of project doen bij de Talentencampus maken een busrit door Oss, om ‘het Osse gevoel’ te krijgen.

Trots op studenten

Thessa Pater, student aan de opleiding Facility Management, vertelde dat haar opleiding heel breed is, veel mogelijkheden biedt én dat er vanaf het begin contact met de praktijk is. De Opleidingscommissie Facility Management organiseerde een online talkshow en studenten kunnen via een strippenkaart kiezen voor diverse activiteiten. Eva Cornelissen studeert Logistics Management. Haar afstudeeropdracht is bij CoolBlue, haar favoriete bedrijf. "Ik heb gekozen voor een bedrijf waar jonge mensen werken en dat niet is vastgeroest."

Duurzaam innovatievermogen

Last but not least werd de focus van de academie belicht, in een presentatie van Han ten Berge, beleidsmedewerker onderzoek. De academie heeft de Sustainable Development Goals hoog in het vaandel. Ze staat voor het vergroten van het duurzaam innovatievermogen van organisaties en het stimuleren van vitaliteit en leven lang ontwikkelen van werkenden.

Het CvB sloot af met de tip om vooral naar buiten te brengen waar de academie goed in is. "Jullie mogen meer op de trommel slaan!"

Bekijk de video