Lectoraat Drug Discovery wil bijdrage leveren aan ontwikkeling nieuwe medicijnen

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe medicijnen, dat is het doel van het lectoraat Drug Discovery van de HAN en van lector Pedro Hermkens. Op 17 juni werd hij geïnstalleerd. Voor het eerst weer voor publiek in de zaal.

285527 icoontjes die zweven door de lucht met persoon in witte jas op achtergrond

‘Voor 95% van alle ziektes is nog geen behandeling.’ Zowel Rob Verhofstad, voorzitter van het College van Bestuur, als Hermkens haalden het aan in hun redes. Belangrijkste redenen daarvoor zijn de tijd die nodig is voor het ontwikkelen van een medicijn en de kosten. Alleen al de eerste 2 fases van het vinden van een nieuw middel nemen tussen de 8 en 16 jaar in beslag. Er zijn 6 fases te doorlopen voordat een medicijn eindelijk op de markt is. 

De geschatte totale kosten, dit is inclusief alles wat fout is gegaan, om 1 medicijn naar de markt te brengen werden in 2020 geschat op 2,6 miljard Amerikaanse dollars. Vandaar dat de aandacht van de farmaceutische industrie vaak uitgaat naar relevante ziektes. Ziektes waartegen veel mensen te behandelen zijn. Hermkens beweert dat het gat niet wordt gedicht met de huidige technologieën, die volgens hem niet efficiënt genoeg zijn. Er is dus behoefte aan slimme en innovatieve benaderingen en technologieën. Daaraan wil Hermkens een bijdrage leveren.

2 uitvalbases

Het lectoraat kent 2 uitvalbases: Laan van Scheut 2 in Nijmegen, waar de Academie Toegepaste Biowetenschappen en Chemie is gevestigd, en Pivot Park in Oss. Op deze campus zal het lectoraat werken tussen - en met - belangrijke spelers in de farmaceutische industrie. “Deze plek wordt onze hybride leeromgeving, waar studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld samen gaan werken aan drug discovery”, meldt Hermkens. “In september starten de eerste studenten.” Naast het werken in de driehoek van onderwijs, onderzoek en werkveld wordt op dit moment ook gewerkt aan de ontwikkeling van een minor Drug Discovery. Deze start in februari 2022, ook in Oss.

Deze plek wordt onze hybride leeromgeving, waar studenten, docenten, onderzoekers en het werkveld samen gaan werken aan drug discovery”

Hermkens werd geïnstalleerd door voorzitter van het College van Bestuur, Rob Verhofstad. Hij haalde in zijn toespraak de Apollo-missie van NASA tijdens de Koude Oorlog aan. NASA keek hierbij vooral naar wat de missie opleverde, in plaats van naar de kosten. Verhofstad maakte het vergelijk met de volksgezondheid, en dat is waar Pedro Hermkens in beeld komt met zijn lectoraat. Verhofstad voorziet een mooie toekomst. Voor de HAN, de academie, het lectoraat, Pivot Park en voor Hermkens. 

Na zijn toespraak las Verhofstad de officiële tekst bij de installatie, waarna Hermkens de stola omgehangen kreeg door zijn zonen Luuk en Niels, en zijn intreerede Smart Innovations in Drug Discovery uitsprak. Brigitte Drees, directeur Pivot Park, vertelde over het belangrijke werk dat in Oss wordt gedaan en Koen Dechering van TropIQ Health Services lichtte het werk van zijn bedrijf toe bij de ontwikkeling van een malariamedicijn.