Hoe werkt duurzame kennisontwikkeling in een onderzoekswerkplaats?

In de iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO wordt intensief samengewerkt om gepersonaliseerd leren met ict vorm te geven. De focus hierbij ligt op duurzame kennisontwikkeling. Wat werkt goed en wat zijn aandachtspunten?

82164 studenten luisteren naar docent

In de publicatie "Samen onderzoekend ontwerpen" wordt tussentijds geëvalueerd hoe het proces van duurzame kennisontwikkeling binnen de onderzoekswerkplaats werkt. Op individueel niveau zijn er volgens de deelnemers aan de onderzoekswerkplaats 3 typen opbrengsten: kennis en inzichten, verandering in attitude en gedragsverandering. Daarnaast gaat de publicatie in op opbrengsten op schoolniveau en de opbrengsten op het niveau van de lerarenopleiding.

Opbrengsten van de onderzoekswerkplaats

Een voorbeeld van positieve effecten die deelnemers aan de onderzoekswerkplaats aangeven: zij voelen zich meer betrokken bij gepersonaliseerd leren en ervaren meer eigenaarschap, ze ontwikkelen een positieve houding ten aanzien van onderzoekend ontwerpen en ervaren perspectiefverandering. Leraren staan meer open om kennis met elkaar te delen, te leren en te experimenteren en meer in dialoog te gaan over gepersonaliseerd leren met ict.

Welke interventies werken goed?

Het onderzoekend ontwerpen in een breed samengesteld designteam draagt volgens de respondenten het meest bij aan de opbrengsten. Het helpt om verantwoorde en onderbouwde keuzes te maken, passend bij de vraagstukken van de school. Naast het onderzoekend ontwerpen noemen de respondenten nog andere interventies binnen de onderzoekswerkplaats die bijdragen aan de opbrengsten: de multidisciplinaire samenstelling van het designteam, deelname aan de Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL) en deelname aan kennisdeelbijeenkomsten.

Alle inzichten zijn te lezen in de publicatie 'Samen onderzoekend ontwerpen' op de website van het iXperium.

Over de Onderzoekswerkplaats

In de Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ict PO werken acht basisscholen en een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs van de schoolbesturen in de regio Arnhem-Nijmegen, de HAN Pabo, het lectoraat Leren met ict (HAN) en de Open Universiteit (OU) intensief samen aan duurzame kennisontwikkeling over Gepersonaliseerd leren met ict.