Sectoroverstijgend samenwerken, wat vraagt dat van de lerarenopleider?

In de landelijke Week van het Samen opleiden publiceert HAN Academie Educatie dagelijks een mooi voorbeeld van Samen Opleiden. Om bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van onderwijs in deze regio, heb je als lerarenopleiding immers een opleidingsnetwerk nodig waarin alle sectoren van het onderwijs in zijn vertegenwoordigd. Bij de Academie Educatie van de HAN zijn we zover.

291005 Foto van Martine Derks en Loes Nobbe, programmamanagers Samen Opleiden

HAN Academie Educatie heeft een compleet opleidingsnetwerk waarin schoolopleiders met instituutsopleiders samenwerken binnen het primair onderwijs, het speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Lerarenopleiders zijn niet meer alleen betrokken bij het opleiden van hun studenten, de toekomstige leraren, maar zijn net zo betrokken bij de ontwikkeling van leraren die toekomstige leraren in de dagelijkse praktijk begeleiden.
En inmiddels is die taak van de docenten van de lerarenopleidingen verder uitgebreid, omdat zij ook een rol hebben in opleidingsroutes die ontwikkeld worden in het kader van lerarentekorten en het opleiden van nieuwe doelgroepen die zich als leraar door willen ontwikkelen.

Opleiden en professionaliseren

Met de visuele weergave van hierboven wordt zichtbaar dat lerarenopleidingen zich niet meer alleen bezighouden met het opleiden van leraren.  Onder invloed van overheidsbeleid, een veranderende arbeidsmarkt en ontwikkelingen in het onderwijs werken we samen en vanuit verschillende perspectieven aan onze opdracht: het opleiden en professionaliseren van de best mogelijke onderwijsprofessionals voor het werkveld in de regio. Onderwijsprofessionals die het beste uit zichzelf willen halen om bij te dragen aan de ontwikkeling van een grote diversiteit onder leerlingen in deze regio.  

291005 Foto van Martine Derks en Loes Nobbe, programmamanagers Samen Opleiden
Loes Nobbe en Martine Derks, Programmamanagers Samen Opleiden & Professionaliseren bij de HAN academie Educatie

Nieuwe partnerschappen

Loes Nobbe en Martine Derks zijn Programmamanagers Samen Opleiden & Professionaliseren bij de HAN Academie Educatie. Martine Derks: “Met een aantal nieuwe partnerschappen in deze regio zijn we echt grenzen aan het verleggen rondom het opleiden van toekomstige leraren uit de HAN Academie Educatie. Zo heeft een partnerschap van de tweedegraads lerarenopleidingen een verbinding met onderwijs aan 10- tot 14-jarigen, waar ook het primair onderwijs bij betrokken is. En heeft een partnerschap van de pabo een verbinding met het voortgezet speciaal onderwijs. Binnen beide partnerschappen worden studenten uit alle lerarenopleidingen van de Academie Educatie opgeleid. Een mooie ontwikkeling die ons uitdaagt om het plaatsingsbeleid en het opleiden van studenten op de werkplek binnen de Academie beter op elkaar af te gaan stemmen. Afstemmen op diversiteit van leerlingen is een belangrijke ambitie die een beroep doet op een meer sectoroverstijgende aanpak van Samen Opleiden & Professionaliseren in onze Academie.”

Samen opleiden

Benieuwd naar meer voorbeelden van hoe HAN Academie Educatie samen met de partnerscholen studenten opleidt en tot welke resultaten en bevindingen dat leidt? In de landelijke Week van het Samen Opleiden (31 mei t/m 3 juni 2021) verscheen een mooie artikelenreeks: