Leren in peergroups bij Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek

In de landelijke Week van het Samen opleiden publiceert HAN Academie Educatie dagelijks een mooi voorbeeld van Samen Opleiden. Opleidingsschool MBO Arnhem & Achterhoek, een samenwerkingsverband van HAN Academie Educatie met Graafschap College en Rijn IJssel, zorgt dat studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen in en van de onderwijspraktijk kunnen leren als onderdeel van hun studie. Hierin leren ze niet alleen van ervaren docenten, maar ook van elkaar. Onderdeel van het opleidingsprogramma is dat studenten in peergroepen samenwerken en samen leren ten behoeve van hun individuele ontwikkeling.

31554 studenten studerten aan grote tafel

Studenten van verschillende lerarenopleidingen die stage lopen op één van beide ROC’s vormen peergroups die als groep een leertraject in gaan. Uitgangspunt is dat de student aan het stuur zit van zijn of haar leerweg. De studenten zijn dan ook eigenaar van de invulling van de peergroups en worden daarin – waar nodig-  ondersteund door een procesbegeleider. Een goede voorbereiding op het moment dat ze afgestudeerd zijn en op een school gaan werken en in het docententeam daar. Ook dan blijft leren immers je eigen verantwoordelijkheid. 

Het is echt ‘learning by doing’ en dat is als aankomend leraar en later ook als leraar erg van belang.

Samen leren leren

Karin Hell is adviseur organisatieontwikkeling bij Rijn IJssel en samen met Annie Slotboom, docent commerciële economie bij Graafschap College, vertelt zij enthousiast over het werken met peergroups en hun onderzoek naar verbetermogelijkheden. Annie Slotboom: “Deze aanpak past helemaal bij de visie die we als opleidingsschool hebben op kwaliteit van een leraar én op leren en opleiden. Het is echt ‘learning by doing’ en dat is als aankomend leraar en later ook als leraar erg van belang.” Studenten delen best practices met elkaar, putten uit elkaars ervaringen en expertise, zoeken samen naar oplossingen. Het feit dat ze hun vragen in die peergroups neer kunnen leggen bij gelijkgestemden, maakt echt verschil.”
Karin Hell: “We zijn er trots op dat we deze bijzondere begeleidingsvorm hebben kunnen implementeren. De vorm behoeft echter nog aanscherping, want zowel studenten als procesbegeleiders zijn verdeeld tevreden over de aanpak. Er werpen zich vragen op, zoals: Wat is de meest optimale groepsgrootte? Hoe wordt de rol van de optimaal procesbegeleider ingevuld? Wat als het eigenaarschap niet vanzelf komt? Hoe sturend moet, mag of kan een procesbegeleider bij de peergroepen zijn?”

294383 Portret foto van Annie Slotboom
Foto: Karin Hell

samen onderzoeken

De drie partners van deze opleidingsschool zijn dan ook gestart met een onderzoek naar het werken met peergroups om deze en andere vragen te beantwoorden. Slotboom: “Het is mooi om ook die stap in partnerschap te zetten. Het onderzoek is nog gaande, maar sommige conclusies kunnen we al trekken. Zo weten we dat het zal helpen als de inbedding van peergrouping in het studieprogramma beter zal zijn. Dat is ook de meerwaarde van het samen optrekken in zo’n onderzoek als opleiding en als stageschool en het krachtige van Samen Opleiden. Want voor die inbedding kunnen we ook weer samen zorgen.” 

294383 Portret foto van Annie Slotboom
Foto: Annie Slotboom