Samen Opleiden in het driehoeksgesprek

Na afloop van de landelijke Week van het Samen Opleiden publiceert HAN Academie Educatie dagelijks een mooi voorbeeld van Samen Opleiden. Een driehoeksgesprek zorgt voor een goed gezamenlijk startpunt voor zowel de leraar-in opleiding, de school als de opleiding. In opleidingsschool Zutphen - waar de Han een onderdeel van is -wordt stevig ingezet op de professionalisering van alle deelnemers van dit gesprek.

296128 Schermafbeelding van video 'driehoeksgesprek'

Leraren-in-opleiding hebben in bijna elke stage met verschillende mensen te maken en komen meestal terecht in steeds nieuwe leercontexten. Zo krijgen zij elke keer opnieuw te maken met verschillende meningen, perspectieven en interpretaties. Voor de diversiteit heel goed, maar het kan ook verwarrend werken. Om het leertraject voor iedereen scherp in beeld te krijgen is een startgesprek een belangrijk middel om vanuit verschillende perspectieven (leraar-in-opleiding/school/opleiding) samen te komen tot een gemeenschappelijke taal. Er worden voorafgaand aan het leertraject heldere afspraken gemaakt over de leeropbrengst, maat en leerweg. Aan het eind van het gesprek heeft iedereen dezelfde beelden voor ogen en is er met elkaar een stukje curriculum van het werkplekleren afgestemd.

Verleiding tot coachen

Jaimy Blaney Davidson is docent bij de tweedegraads lerarenopleiding en instituutsopleider. Samen met Annelies Claassen, projectleider Opleidingsschool Zutphen, heeft hij een video gemaakt van hoe een gesprek in de driehoek eruit zou kunnen zien. Blaney Davidson: “We merkten dat in driehoeksgesprekken er nog veel gecoacht wordt. Hiermee bedoelen we de vragen die je aan de leraren-in-opleiding stelt om ze op weg te helpen of ze aan het denken te zetten. Op deze manier worden er geen concrete beelden met elkaar gedeeld en lukt het niet om een deel van het werkplekcurriculum af te stemmen. Om een goed afstemmingsgesprek te voeren vraagt het van elke deelnemer om alert te blijven, zodat zij niet in de verleiding komen coachvragen te stellen. Het is belangrijk om veel met elkaar te oefenen. De video is bedoeld om met elkaar het gesprek te voeren en concrete beelden met elkaar te delen, waardoor je in de toekomst het gesprek nóg beter kunt voeren. Het is gemaakt voor leraren-in opleiding werkplekbegeleiders, opleiders van de scholen en opleiders van opleidingen. De video is zeker geen blauwdruk, want in de praktijk is elke gespreksdeelnemer en elke leercontext anders.”

296128 Schermafbeelding van video 'driehoeksgesprek'
Op de foto: Willeke Voskamp, Nefise Apaydin en Jos Trimpe

Try-out

Annelies Claassen: “We hebben ons laten inspireren door opbrengsten van het ontwerpnetwerk  van Chris Kroeze en Miranda Timmermans ‘Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek’. In de video zijn ‘pauzemomenten’ opgenomen. Je ziet dan rechtsonder in beeld een rood balkje verschijnen. Op dat moment kun je de video stop zetten en met elkaar in gesprek gaan. We hebben een handleiding gemaakt waar een paar gerichte vragen instaan om het gesprek mee te starten. Binnenkort gaan we met een paar partnerschappen een try-out doen om te kijken of de video voldoende handvatten biedt om met elkaar het gesprek te voeren. Bij deze try-out hopen we verbeterpunten op te halen voor de handleiding. Als de handleiding klaar is, wordt de video gedeeld via Bureau Extern en kan iedereen er mee aan de slag.”