Werk aan de winkel in de wijk

Zeg me waar je woont, dan zeg ik hoe gezond je bent. Gezondheidsachterstanden hangen vaak samen met maatschappelijke problemen, zoals een ongezonde leefomgeving of een gebrek aan sociale relaties.

bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) bracht deze week een advies uit over het terugdringen van die achterstanden.

Een gezond leven, wie wil dat nou niet? Helaas heeft niet iedereen daar een even grote kans op. Ben je laagopgeleid of heb je een laag inkomen, dan leef je 7 jaar korter en voel je je maar liefst 15 jaar lang minder gezond. Bij de HAN werken docenten, onderzoekers, studenten en professionals samen aan oplossingen om die verschillen te verkleinen.

Fysieke en sociale omgeving

Die oplossingen draaien niet alleen om het verbeteren van leefstijl of het aanleren van gezondheidsvaardigheden. De fysieke en sociale omgeving van mensen met een lage sociaal-economische status doet er ook toe. Hoe gezond is je huis? Hoe groen is je wijk? Zijn er laagdrempelige sportclubs in de buurt?  

Project Lunch for less

Een mooi voorbeeld van werken aan je wijk was Lunch for less, een project waar 4 HAN-studenten aan meewerkten. Hun doel was bewoners samenbrengen, het middel: een lunch. Bewoners droegen hun steentje bij door te helpen in de keuken. Door gebruik te maken van producten die in lokale winkels niet meer verkocht mogen worden, hielden de studenten de lunch goedkoop én duurzaam. 

Het beleid van de overheid speelt hierbij ook een rol, net als wet- en regelgeving. En dat is nu juist waar de RVS op aandringt. Overheid en landelijke organisaties: schep voorwaarden voor lokale en regionale programma's die gericht zijn op het terugdringen van die gezondheidsachterstanden.