Samenwerken aan de energietransitie

De Provincie Gelderland draagt ruim 4,6 miljoen euro bij aan Connectr Energy innovation. Dit om de eerste activiteiten op te starten. Het initiatief is bedoeld om de energietransitie te versnellen en de Gelderse economie te versterken.

Conceptbeeld hal Connectr

Binnen Connectr Energy innovation bundelt de HAN haar krachten met diverse partijen door kennis en kunde te delen, nieuwe ideeën te testen en deze in de praktijk te brengen.

Connectr bestaat uit een programma, gedeelde faciliteiten en een fysieke plek op het industriepark Kleefse Waard in Arnhem: het Innovatielab. Hybride leerwerkomgevingen - waar leren en werken samen gaan - vormen hierin een belangrijk onderdeel. De hal op het industriepark is nu nog leeg. Begin 2022 verhuizen de studentenprojecten van het Mobility Innovation Centre en het Powerlab, evenals het HAN H2-lab naar de locatie toe. Op deze manier zitten de leerwerkplekken naast bedrijven waarmee ze samen kunnen werken. Zo kunnen we ideeën en innovaties binnen Connectr clusteren en wordt de ontwikkeling versneld. Daarmee maken we meer impact.

Ik ben zeer verheugd dat de Provincie heeft ingestemd met de investering in Connectr Energy innovation. Onze regio heeft op het gebied van energie een sterk innovatief en ondernemend ecosysteem om de maatschappelijke uitdagingen aan te gaan. De kracht van Connectr is dat het niet alleen een strategie is, maar dat we het ecosysteem ook daadwerkelijk handen en voeten geven. We kunnen het letterlijk laden. Als hbo dragen we met ons praktijkgericht onderzoek bij aan de energietransitie. Door de samenwerking in Connectr zorgen we voor afgestudeerden die goed zijn toegerust op het werk dat ze staat te wachten. Kortom, met Connectr zorgen we voor innovaties waardoor we de energietransitie kunnen versnellen."

Human Capital Agenda: voldoende goed opgeleid personeel

Christien Lokman, programmamanager van Sustainable Energy en Environment (SEE) reageert verheugd: "Dit is geweldig! We hebben jaren hard gewerkt en we zijn heel erg blij met de steun van de Provincie Gelderland voor Connectr. Hierdoor kunnen wij nog beter bijdragen aan de Human Capital Agenda en zorgen we voor meer en beter opgeleide professionals die zijn toegerust om te werken aan de energietransitie. Bovendien kunnen we met het praktijkgerichte onderzoek van onze lectoraten zo optimaal bijdragen aan innovaties waar bedrijven mee bezig zijn. De komende maanden gaan we aan de slag met het concretiseren van het innovatielab en het invullen van het innovatieprogramma. We kijken uit naar de nauwe samenwerking met bedrijven, ROC's en andere kennisinstellingen binnen Connectr."

Inspirerende context voor onderzoek, onderwijs, ondernemen en overheid

Erik Folgering, programmalijnmanager van SEECE vult aan: "Connectr biedt een inspirerende context voor onderwijs, onderzoek, ondernemen én overheid om in samenspel de energietransitie te versnellen. SEECE is het centre of expertise voor duurzame, betrouwbare en betaalbare elektrische energievoorziening van de HAN. Het stond aan de basis van dat samenspel op IPKW. Met Connectr werken we verder aan betrouwbare en betaalbare energie voor een duurzame wereld. Het is prachtig om ook op deze manier vorm te geven aan de publiek-private samenwerking van SEECE."

 

Connectr Energy innovation van start met deze partners