HAN doet weer mee aan Nationale Studenten Enquête

De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een jaarlijks onderzoek onder bijna alle studenten in het Nederlandse hoger onderwijs. In de enquête geven studenten hun mening over hun opleiding aan een hogeschool of universiteit. Ook dit jaar doet de HAN weer mee aan de NSE.

studenten in de klas

De editie 2021 vindt plaats tussen 18 januari en 14 maart 2021. De resultaten worden gebruikt in de voorlichting naar aankomende studenten. Zo kunnen zij de studies waarin ze zijn geinteresseerd, goed met elkaar vergelijken. Daarnaast worden de oordelen gebruikt voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Onderwerpen enquête

In de enquête komen veel aspecten van een opleiding aan bod, zoals de inhoud van de opleiding, verworven vaardigheden, voorbereiding op de beroepsloopbaan en de docenten. Andere onderwerpen zijn: informatie vanuit de opleiding, studiefaciliteiten, toetsing en beoordeling, studieroosters, studielast en studiebegeleiding. Bachelor- en masterstudenten ontvangen een uitnodiging voor deelname aan de enquête via e-mail.

Rankings van studies

Elk jaar publiceren de Keuzegids HBO en het weekblad Elsevier de rankings van studies aan hogescholen en universiteiten. De mening van studenten via de NSE is een belangrijke factor voor het bepalen van de lijsten 'Beste Studies'. De NSE is ook een van de bronnen voor Studie in Cijfers, in te zien via de informatie over de onze bacheloropleidingen op onze website.  

Meer informatie vind je op de website van de NSE.