De impact van de pandemie op paramedici

De eerste golf van de coronapandemie had grote impact, ook op paramedici in het ziekenhuis. Niek Koenders (Radboudumc-fysiotherapeut, onderzoeker en HAN-alumnus) bracht hun ervaringen in kaart samen met medeonderzoekers. Het resultaat? Veel inzicht en een aantal aanbevelingen.

Paramedici in het Radboudumc. Overleg bij de kantine. Toestemming verleend door Pauline Dekhuijzen, namens Radboud UMC

Doel onderzoek

In het voorjaar startte Niek samen met Roel van Oorsouw en Emily Klooster het project ‘Onderzoek naar de ervaringen van paramedici tijdens de corona-pandemie’. Hij vertelt: “Het was ons doel om een beeld te schetsen van wat er speelde en de impact aan te tonen. Ook wilden we paramedici wapenen tegen de gevolgen van het werken als zorgverlener tijdens de pandemie.” In nauwe samenwerking met de paramedische beroepsverenigingen vroegen ze subsidie aan bij ZonMw en die werd vrij snel toegekend.

Conclusies

Het team hield 39 interviews met fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten uit 4 verschillende ziekenhuizen. Daaruit kwam een aantal conclusies:

  • Paramedici wilden graag hun verhaal delen en herkenden de noodzaak van het onderzoek. Ze vonden het fijn om hun verhaal kwijt te kunnen, ook voor hun eigen verwerking.
  • Ze moesten werken in een surrealistische omgeving, in teams die ze niet kenden en met beschermingskleding aan. Dat maakte veel indruk.
  • Ze kregen last van morele stress doordat ze lastige keuzes moesten maken. Er kwamen vragen naar boven als ‘Heb ik wel juist gehandeld?’ en ‘Hoe kan ik mensen behandelen, zonder dat ik voldoende kennis heb over het virus?’.
  • Ze zaten vaak in tweestrijd: ze wilden patiënten de beste zorg bieden, maar maakten zich ook zorgen om de besmettingsrisico’s voor hun naasten.
Paramedici in het Radboudumc. Overleg bij de balie. Toestemming verleend door Pauline Dekhuijzen, namens Radboud UMC
Bron: Radboudumc

Wapenen

Morele stress is onvermijdelijk in crisissituaties, aldus Niek. “Belangrijk is om dat bespreekbaar te maken met je team en leidinggevende. Een luisterend oor kan al helpen. Organiseer momenten waarop je moreel beladen situaties en lastige keuzes kunt bespreken. En besef: je bent niet de enige. Werkgevers moeten bewuste keuzes maken voor de lange termijn, waardoor paramedici de zorg voor patiënten met COVID-19 langere tijd kunnen volhouden. En vertrouw op de professionaliteit van paramedici, geef hen de vrijheid om hun eigen keuzes te maken.”

Paramedici van de toekomst

Wat kunnen toekomstige paramedici, zoals HAN-studenten, hiervan opsteken? In ieder geval dat het belangrijk is om te blijven leren. Niek adviseert: “Je komt terecht in omstandigheden waarin je snel moet leren en handelen. Daarin is de samenwerking met andere beroepsgroepen én met professionals heel belangrijk. Dat blijkt wel uit het feit dat studenten zich voor de zorg bij patiënten met COVID-19 inzetten op de intensive care. Ze leveren een hele waardevolle bijdrage.”

"Werken in het ziekenhuis geeft je de kans om je te specialiseren en je hele leven te blijven leren. Mijn tip is om minimaal één stage als paramedicus in het ziekenhuis te werken. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via Niek.Koenders@radboudumc.nl."

Kijk op de projectwebsite voor meer informatie. In editie december 2020 - januari 2021 van vakblad Fysio Praxis staat bovendien een artikel over het onderzoek.

Academie Paramedische Studies

Bij de Academie Paramedische Studies werken studenten en medewerkers aan gezondheid en participatie. Eén van thema's binnen de academie is revalidatie. Benieuwd naar de andere thema's en de doelen van de academie? Kapittelweg 33

Kapittelweg 33