2 nieuwe leden Raad van Toezicht

Met ingang van 1 januari 2021 zijn drs. Hugo Mans en drs. Huub Dekkers benoemd als leden van de Raad van Toezicht van de HAN. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur heten de nieuwe leden van harte welkom!

close-up notitieblok tijdens hoorcollege

Hugo krijgt als aandachtsgebied bedrijfsvoering en financiën, en Huub zal zich richten op het onderwijs en het onderzoek bij de HAN. De nieuwe leden volgen Ton Hanselaar en Margot Weijnen op. We zijn Ton en Margot heel dankbaar voor de kennis en kunde die ze de afgelopen jaren hebben ingebracht.

Hugo Mans: focus op bedrijfsvoering en financiën

De econoom drs. Hugo Mans (1967) krijgt bedrijfsvoering en financiën in zijn portefeuille. Hij heeft ruime ervaring op dat vlak. Na eerst als registeraccountant bij PwC en als statutair directeur bij Logica te hebben gewerkt, trad hij in 2002 in dienst bij NS. Hugo heeft daar diverse directie- en bestuursfuncties vervuld. Financiën, inkoop, bedrijfsvoering en digitale trransformatie waren daar zijn focusgebieden. Sinds 2014 is Hugo financieel directeur bij de NS.  
 
Als controlerend accountant had hij een aantal onderwijsinstellingen in portefeuille. Hij is met regelmaat gastdocent bij masterclasses over verandermanagement en financiën. In 2020 verscheen van zijn hand een praktijkboek over verandermanagement, met als titel ‘Veranderprogramma’s die werken’.

Huub Dekkers: focus op onderwijs en onderzoek

Drs. Huub Dekkers (1971) gaat zich in de Raad van Toezicht vooral richten op onderwijs en onderzoek. Na zijn studie Fiscale Economie heeft hij diverse verander- en ontwikkelopdrachten en ontwikkelfuncties bij Achmea uitgevoerd, onder andere op het terrein van Sociale Zekerheid en Zorg. Daarna stapte Huub in de rol van algemeen directeur bij de Tilburg University en was hij lid van het College van Bestuur bij het Albeda College. Vervolgens was Huub directeur sector Onderwijs & Onderzoek en directeur Smart Urban Regions bij PwC Advisory, en daarna bestuurder/algemeen directeur bij zijn huidige werkgever CINOP. Hier hebben onder meer het Expertisecentrum Beroepsonderwijs, het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs, en Global zijn aandacht.  

Huub vervulde en vervult diverse nevenfuncties bij onder meer VNO-NCW Brabant-Zeeland, Biezonderwijs en de ASML Foundation. Ook was hij lange tijd politiek actief – onder meer als formateur voor de Provincie Noord-Brabant – en is hij gastdocent bij diverse (onderwijs)instellingen. 

Over de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de HAN bestaat uit 7 leden. Samengevat ziet de raad er op toe dat het College van Bestuur zijn werk goed doet. Lees meer onze Raad van Toezicht.